Skip to main content

SE-522-50 WMS-IV-SR Komplet

Srpsko izdanje, 2022.

163.450,00 din
+
 
  WMS-IV-SR startni komplet     
SE-522-50 Torba s materijalima: Sveska sa zadacima 1, Sveska sa zadacima 2, 25 kom. Obrazaca za ocenjivanje za Bateriju za odrasle osobe, 25 kom. Obrazaca za ocenjivanje za Bateriju za starije odrasle osobe, 25 kom. Knjižica za odgovore, Mreža pamćenja, Kartice za suptestove Šeme i Prostorno uređivanje, Šablon za ocenjivanje, 2 grafitne olovke, WMS-IV-SR Priručnik za zadavanje i ocenjivanje i 5 kredita za ocenjivanje u ePONS programu 1 163.450
       
  WMS-IV-SR Komponente    
SE-522-01 WMS-IV-SR Test 1 109.800
SE-522-02 WMS-IV-SR Obrazac za ocenjivanje Bateriju za odrasle osobe 25 12.450
SE-522-03 WMS-IV-SR Obrazac za ocenjivanje Bateriju za starije odrasle osobe 25 12.450
SE-522-04 WMS-IV-SR Knižica za odgovore  25 6.750
SE-522-90 WMS-IV-SR Priručnik za zadavanje i ocenjivanje 1 22.000
  WMS-IV-SR dodatna ponuda    
SE-522-60 WMS-IV-SR ePONS Program za ocenjivanje 25 kredita 25 10.800,00
SE-522-61 WMS-IV-SR ePONS Program za ocenjivanje - neograničen broj kredita 1 43.200,00
  WAIS-IV-SR edukacija    
  OBAVEZNO JE POHAĐANJE DVODNEVNE OBUKE. Cena kotizacije  1 31.800,00