Skip to main content

SE-522-01 WMS-IV-SR Manipulativni set

 
109.800,00 din
+
 

Torba sa manipulativnim materijalom:

- Sveska sa zadacima 1
- Sveska sa zadacima 2
- Mreža pamćenja
- Kartice za suptestove Šeme i Prostorno uređivanje
- Šablon za ocenjivanje
- 2 grafitne olovke