Cattelovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije - CTI

Raymond Bernard Cattell, A. Karen S. Cattell

PREGLED

Šta meri: inteligenciju
Uzrast: Skala 1: od 4 do 8 godina
Skala 2: od 8 godina nadalje
Skala 3: od 13 godina nadalje
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: Skala 1: 22 minuta, s uputstvima i primerima 40-60 minuta
Skale 2 i 3: 25 minuta za oblik A i B (12,5 minuta po obliku)
Ocenjivanje: ručno (za skalu 1 ključ za odgovore, za skale 2 i 3 samokopirni list za odgovore)
Kategorizacija:
A   B   C

 

GODINA KONSTRUKCIJE: 1961.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb

 

Cattelovi testovi inteligencije (CTI) su neverbalni testovi koji mere opšti g-faktor mentalne sposobnosti, pri čemu isključuju, koliko je god moguće, uticaj verbalnih sposobnosti, kulture iz koje pojedinac potiče i stepen obrazovanja. Glavne primarne sposobnosti zastupljene u Cattellovim testovima jesu sposobnost rasuđivanja i prostorni faktori.

Sastoje se od 3 skale:

Skala 1 namenjena je deci od 4 do 8 godina, kao i starijim i mentalno hendikepiranim osobama. Sastoji se od 8 subtestova:
1. Supstitucija (12 ajtema, vreme rešavanja je oko 3 minuta)
2. Klasifikacija (12 ajtema, 2 minuta)
3. Lavirint (12 ajtema, 2,5 minuta)
4. Odabiranje imenovanih predmeta (12 ajtema, 2,5 minuta)
5. Izvršavanje naredbi (12 ajtema, 4 minuta)
6. Pogrešne slike (12 ajtema, 2,5 minuta)
7. Pitalice (12 ajtema, 3,5 minuta)
8. Sličnosti (12 ajtema, 2 minuta)

Kao dodatak uobičajenom potpunom testu postoje i tri moguća skraćena oblika koja se dobijaju kombinacijom pojedinih subtestova. Skala 1 nije u potpuno za grupnu primenu pa se primenjuje i individualno i grupno. Za testiranje Skalom 1 (CTI1) potrebni su i različiti predmeti, na primer kutija šibica, novčići, ključevi i slično.

Skala 2 namenjena je deci od 8 godina pa nadalje, ali i starijoj deci kao i većini odraslih. Postoji oblik A i oblik B Skale 2, ali oni su razdvojeni prvenstveno zbog jednostavnije primene, ali zapravo čine jedan jedinstveni test.

Samo u izuzetnim okolnostima moguće je primeniti samo A oblik testa.
Svaki oblik sadrži 46 ajtema (ukupno 92) raspoređenih u 4 vremenski ograničena subtesta:

Test 1. Nizovi (3 minuta) Test 2. Klasifikacije (4 minuta) Test 3. Matrice (3 minuta) Test 4. Uslovi ili Topologija (2,5 minuta)

Skala 3 se najčešće koristi sa starijom decom, studentima i osobama za koje pretpostavljamo da poseduju viši nivo sposobnosti. Skala 3 takođe sadrži 2 oblika (A i B) koji čine jedinstven test, a svaki od njih sadrži 50 ajtema (ukupno 100) raspoređenih u ista 4 subtesta. Osnovna razlika između Skale 2 i Skale 3 je stepen težine zadataka.

Nije obavezna kupovina celog komplet. Možete kupiti testovni materijal samo za uzrast koji Vam je potreban: 
SKALA 1: 4-8 g.
SKALA 2: od 8 g. nadalje 
SKALA 3: starija deca, studenti i odrasli sa viši intelektualnim sposobnostima

  Naziv Opis Cena
CTI Komplet

Nije obavezna kupovina kompleta. Pogledajte više informacija...

62.491,00 din
+
NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.