Skip to main content

Naglierijev test neverbalne sposobnosti - NNAT

Jack A. Naglieri

Ur. hrv. izdanja: Krunoslav Matešić, ml.

PREGLED

Šta meri: opštu sposobnost
Uzrast: od 5 do 17 godina
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: 30 minuta
Ocenjivanje: ručno (ključ za bodovanje ili šabloni)
Kategorizacija:
A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1996.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2011.


Naglierijev test neverbalne sposobnosti (NNAT) je neverbalna mera sposobnosti za školovanje, nezavisna od kulture. Bazira se na likovnim matricama koje su razvijene s ciljem ispitivanja sposobnosti bez zahtevanja znanja čitanja, pisanja ili govora.

NNAT se može koristiti za identifikaciju učenika čije slabo neverbalno rasuđivanje može upućivati na potencijalne probleme u školi, kao i za otkrivanje nadarenih učenika s visoko razvijenim sposobnostima rasuđivanja i rešavanja problema. NNAT je pogodan za učenike koji imaju različitu kulturološku i jezičnu pozadinu, uključujući učenike koji imaju smanjen uspeh u školi zbog ograničenog znanja jezika. Može se koristiti i kao pomoć za identifikaciju učenika s teškoćama u učenju, kao i za ispitivanje učenika s oštećenjima sluha, govora ili motorike.

NNAT daje pouzdanu i valjanu procenu učenikovih sposobnosti, a može se primeniti grupno na širok raspon različitih učenika. Kako bi ova mera sposobnosti bila prikladna za učenike različitog porekla, sadržaj testa je potpuno neverbalan, a uputstva su vrlo kratka. Sve informacije koje su pojedincu potrebne da bi mogao rešiti svaki od zadataka sadržane su u samom zadatku.

Faktografsko znanje, rečnik, poznavanje matematike i veština čitanja nisu preduslovi za rešavanje NNAT zadataka. Tako, na primer, likovne matrice mogu od učenika tražiti da prepozna obrazac koji čine likovi organizovani u obojeni crtež, i da odabere onaj odgovor koji taj obrazac čini celovitim. NNAT rezultati daju procenu učenikove sposobnosti, koja se zasniva na broju ispravno rešenih zadataka u odnosu na druge učenike. NNAT je organizovan u sedam nivoa, a svaki nivo ima 38 zadataka. Preporučeni razredi za primenu pojedinog nivoa:

Nivo           Razred(i)

A                 vrtić
B                1. razred osnovne škole
C                2. razred osnovne škole
D                3. i 4. razred osnovne škole
E                5. i 6. razred osnovne škole
F                7. i 8. razred osnovne škole, kao i 1. razred srednje škole
G                2., 3. i 4. razred srednje škole


Zadaci u pojedinim nivoima su pažljivo odabrani za učenike određenog stepena obrazovanja. Posebni nivoi testa za svaki razred, od vrtića do 2. razreda osnovne škole odražavaju strmi porast u sposobnostima do kojeg dolazi u tim prvim godinama školovanja.

Iako je moguće dobiti informacije o uspešnosti učenika u različitim delovima testa, kombinacija rezultata u svim zadacima izražena Indeksom neverbalne sposobnosti (NAI) najpouzdaniji je prediktor školskog uspeha nekog učenika i najbolji indikator njegove opšte sposobnosti. Iako NNAT meri opštu sposobnost, a ne specifične sposobnosti, četiri klastera, koje čine različite vrste zadataka, mere tu opštu sposobnost na donekle različit način.

Zadaci dopunjavanja matrice (DM zadaci) zahtevaju od deteta da razmotri crtež unutar većeg pravougaonika kojem nedostaje jedan deo, i da odredi koji odgovor čini taj crtež potpunim. Zadaci te vrste zahtevaju od deteta da proširi crtež prikazan u većem pravougaoniku i to određivanjem opšte orijentacije (npr. Gde bi neka dijagonala trebala da preseče deo koji nedostaje) ili prostorne orijentacije crta unutar dela koji nedostaje. Ovi se zadaci češće nalaze na nivoima namenjenim deci u osnovnoj školi, jer su među najlakšim zadacima matrica.

Zadaci rasuđivanja po analogiji (RA zadaci) zahtevaju od učenika prepoznavanje logičnog odnosa između nekoliko geometrijskih oblika. Kako bi mogao odabrati tačan odgovor, učenik mora da shvati kako se neki objekt menja kad se pojavljuje u kvadratima uzduž redova i u kolonama nacrta. Ti zadaci zahtevaju od učenika i pažljivo usmeravanje pažnje na detalje matrice (npr. Uočavanje da beli kvadrat postaje u sledećem koraku osenčen), kao i simultani rad sa većim brojem dimenzija (npr. Oblik i sjnčenje). RA zadaci postaju sve teži s porastom složenosti logike odnosa i broja dimenzija.

Zadaci serijalnog rasuđivanja (SR zadaci) uključuju niz oblika koji se unutar zadatka menjaju vodoravno uzduž redova i vertikalno uzduž kolona. Istovremeno sa pojavljivanjem svakog od oblika u kvadratima matrice prema dole, taj lik se pojavljuje i pomeren za jedan položaj udesno, stvarajući tako niz crteža koji se u matrici menjaju. Ti zadaci traže od deteta da prepozna sekvencu oblika (npr. Krug-kvadrat-trougao), ali i način na koji se ta sekvenca menja u nižim redovima. SR zadaci postaju teži kad je u matricu uključeno više od jedne serije. Na primer, jedan zadatak može koristiti seriju krug-kvadrat-trougao koja ide sa desna na levo i seriju oblika različite boje koja se menja sleva nadesno (npr. Belo-plavo-žuto).

Zadaci prostorne vizualizacije (PV zadaci) traže od učenika da prepozna kako bi izgledala kombinacija dva ili više crteža. Tako, na primer, jedan od zadataka može tražiti od deteta da odluči kako bi izgledao crtež sastavljen od kruga i trougla. Ta se logika tada proširuje na celu matricu. Sama matrica informiše učenika o različitim kombinacijama tih krugova u vertikalnoj i horizontalnoj dimenziji. Dete treba da otkrije da se tačan odgovor može dobiti kombinovanjem kućica iznad ili levo od prazne kućice. PV zadaci su tipično među najsloženijima, naročito kada uključuju rotacije ili oblike koji se presecaju na načine koji se teško prepoznaju.

Za rešavanje NNAT-a daje se 30 minuta vremena, što znači da je celokupno testiranje, uključujući uputstvo, upisivanje podataka deteta i primere za uvežbavanje, moguće sprovesti u jednom školskom času. Ocenjivanje NNAT-a je brzo i jednostavno, a ukupan rezultat učenika izražava se u obliku Indeksa neverbalne sposobnosti (NAI), koji se može transformisati u percentil i druge vrednosti.

Hrvatska standardizacija sprovedena je na 3.572 dece koja pohađaju vrtić, osnovnu ili srednju školu.

Napomena: Nije potrebno naručivati celi komplet, već se mogu kupiti Test sveske samo za one nivoe koji Vam trebaju.

  Naziv Opis Cena
NNAT Komplet Cena za pojedinačne podkomplete...
109.862,50 din
+