Skip to main content

Progresivne matrice u boji - CPM

John C. Raven

PREGLED

Šta meri: eduktivnu sposobnost
Uzrast: 5-11 godina, starije osobe
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: 15-30 minuta
Ocenjivanje: ručno (samokopirni list za odgovore)
Kategorizacija:
A   B   C
 

GODINA KONSTRUKCIJE: 1947.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 1995.


CPM je široko korišćen instrument za procenu opšte inteligencije. Uspešno se koristi u radu sa decom od 5 do 11 godina, starijim osobama,sa osobama koje ne govore ili ne razumeju jezik, koje pate od telesnih oštećenja, afazije ili cerebralne paralize, sa gluvim osobama, kao i sa osobama s intelektualnim deficitom.
Zadatak ispitanika je da među ponuđenim odgovorima odabere onaj koji upotpunjuje matricu s jednim „praznim“ delom. Sastoji se od 36 zadataka raspoređenih u 3 serije, a postoji i njegov paralelan oblik (CPM Paralelni).

  Naziv Opis Cena
CPM Komplet
46.552,00 din
+