Test nizova – TN

Autor: Vid Pogačnik

Recenzent srpskog izdanja: prof. dr Jasmina Kodžopeljić

PREGLED

Šta meri: inteligenciju
Uzrast: adolescenti i odrasli
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: 20 minuta za TN-20, 10 minuta za TN-10
Ocenjivanje: ručno (šabloni) i elektronski (program ePONS - primer izveštaja)
Kategorizacija:
A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1983.
IZDAVAČ SRPSKOG IZDANJA: Sinapsa edicije, 2018.

Test nizova - TN objavljen je prvi put 1983. godine u Sloveniji kao autorov prvi psihološki test iz grupe testova sposobnosti izgrađenih na Cattell-Hornovoj teoriji inteligencije.

Grupa testova inteligencije (TN-20 A, TN-20 B, TN-10 A, TN-10 B) prvenstveno meri opštu intelektualnu sposobnost, odnosno fluidnu inteligenciju kod adolescenata i odraslih ispitanika, dok u manjoj meri sadrži i perceptivnu i spacijalnu komponentu. U konstrukciji testa se nastojalo da sadržaj bude relativno nezavistan od kulturalnih uticaja i da se zahvati širok raspon sposobnosti.

Svoju osnovnu primenu ovaj instrument ima u profesionalnom usmeravanju i selekciji.

Testove čine dva kraća i dva duža oblika. Duži oblik testa (TN-20) sadrži 45 zadataka i vreme rada za njega iznosi 20 minuta, dok kraći (TN-10) sadrži 30 zadataka i za njega je vreme rada 10 minuta. Za svaki oblik postoje dve paralelne forme (forma A i forma B).  Zadaci se sastoje od 14 likova u nizu i 5 predloženih likova (odgovora) od kojih treba izabrati onaj koji pravilno nastavlja niz. Odgovore ispitanici upisuju na samom testovnom listu. Ocenjivanje je ručno, pomoću šablona, ali će uskoro biti dostupna i elektronska forma za primenu i bodovanje ovog instrumenta.

Napomene u vezi sa bodovanjem: Ukupan rezultat, tj. broj bodova na Testu nizova pojedinog ispitanika koriguje se za slučajno pogađanje a u skladu s uputstvom iz Priručnika (od broja svih tačno rešenih zadataka oduzima se četvrtina pogrešno rešenih zadataka – pri čemu se pogrešno rešenim zadacima NE smatraju oni na koje ispitanik nije dao nikakav odgovor). Korekcija se sprovodi prema formuli T - P/4, pri čemu je T broj tačno rešenih zadataka, a P broj pogrešno rešenih zadataka. Treba imati u vidu da nisu utvrđene statistički značajne razlike u postignućima ispitanika spram pola i da se koriste opšte (zajedničke) norme. Takođe, pri analiti testovnog uspeha treba voditi računa i o tome da su godine starosti i rezultat na TN testu u negativnoj korelaciji.

Srpske norme za TN-20 dobijene su na uzorku od 333 učenika srednjih škola i 700 studenata različitih fakulteta i iz nekoliko gradova Srbije, dok su norme za TN-10 dobijene na uzorku od 214 učenika srednjih škola i 240 studenata takođe iz nekoliko gradova Srbije.

Instrument je dobio atest, odnosno potvrdu o kvalitetu Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

et-epons

 TN

Srpske norme za TN-20 dobijene su na uzorku od 333 učenika srednjih škola i 700 studenata različitih fakulteta, a za TN-10 na uzorku od 214 učenika srednjih škola i 240 studenata različitih fakulteta.
  Naziv Opis Cena
SE-017-000 TN-10 i TN-20 - Komplet za ručno bodovanje

Startni papir-olovka komplet

33.460,00 din
+
SE-017-001 TN-10 - Komplet za ručno bodovanje
19.300,00 din
+
SE-017-002 TN-20 - Komplet za ručno bodovanje
18.340,00 din
+
SE-017-003 TN-10- Komplet za elektronsko bodovanje
46.180,00 din
+
SE-017-004 TN-20- Komplet za elektronsko bodovanje
60.580,00 din
+
SE-017-005 TN-10- Komplet za elektronsku primenu i bodovanje
11.380,00 din
+
SE-017-006 TN-20 - Komplet za elektronsku primenu i bodovanje
13.180,00 din
+
SE-017-01 TN-10 Test forma A

Pakovanje od 100 komada

6.600,00 din
+
SE-017-02 TN-10 Test forma B

Pakovanje od 100 komada

6.600,00 din
+
SE-017-03 TN-20 Test forma A

Pakovanje od 100 komada

6.600,00 din
+
SE-017-04 TN-20 Test forma B

Pakovanje od 100 komada

6.600,00 din
+
SE-017-20 TN-10 Šablon za formu A 1 komad
960,00 din
+
NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.