Skip to main content

Wechslerov test inteligencije za djecu - četvrto izdanje - WISC-IV

D. Wechsler

Ur. hrv. izdanja: Krunoslav Matešić

PREGLED

Šta meri: opštu inteligenciju i specifične kognitivne sposobnosti
Uzrast: od 6 godina i 0 meseci do 16 godina i 11 meseci
Primena: individualna
Trajanje: 65 - 80 minuta za 10 osnovnih subtestova
110 - 140 minuta za svih 15 subtestova
Ocenjivanje: ručno (šabloni, uputstva u Priručniku)
Kategorizacija:
A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 2003.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2009.


WISC-IV je jedan od najpoznatijih i najčešće upotrebljavanih testova inteligencije za decu koji pruža informacije o opštoj intelektualnoj sposobnosti deteta, kao i o nizu njegovih specifičnih kognitivnih sposobnosti.

Ovo izdanje odražava savremena dostignuća u teoriji i praksi u merenju kognitivnih sposobnosti dece. WISC-IV je nezamenljiv instrument u dijagnostici dece i adolescenata, a posebno nadarene dece i dece sa poteškoćama.
Primenom WISC-a-IV moguće je identifikovati decu s umerenim ili težim poteškoćama u učenju i čitanju, hiperaktivnu decu, decu s poremećajima pažnje, emocionalnim poremećajima, poremećajima u ponašanju, oštećenjima sluha, kao i s problemima u produkciji i razumevanju govora.
Koristi se u okviru identifikacije i procene mentalne retardacije, kao sastavni deo baterija za neuropsihološku procenu dece i adolescenata, ali i za identifikaciju nadarene dece, već od uzrasta 6 godina.

WISC-IV sadrži 10 osnovnih i 5 dopunskih subtestova.

1. Slaganje kocaka (SK)
Dete pomoću crveno-belih kocaka nastoji da reprodukuje primer koji gleda u svesci s stimulusima (zadacima). Subtest se sastoji od 14 zadataka, vreme rešavanja je ograničeno, a u poslednjih 6 zadataka je moguće dobijanje i dodatnih bodova za brzo rešavanje.

2. Sličnosti (SL)
Detetu se prezentuju dve reči koje označavaju uobičajene stvari ili pojmove, a ono treba da objasni po čemu su navedene stvari slične. Subtest se sastoji od 23 zadatka.

3. Raspon pamćenja brojeva (RPB)
Ispituje se detetovo pamćenje brojeva istim i obrnutim redosledom. Svaki način ponavljanja sadrži 8 zadataka, pri čemu svaki zadatak ima 2 pokušaja, tj. dva različita niza s jednakim brojem cifara. Uz ukupan rezultat u subtestu, dobija se podatak o broju bodova i najdužem upamćenom nizu istim i obrnutim redosledom.

4. Slikovno poimanje (SP)
Detetu se prezentuju dva ili tri reda sličica, a njegov zadatak je da odabere iz svakog reda jednu sličicu kako bi se sastavila grupa s nekom zajedničkom karakteristikom. Subtest sadrži 28 zadataka.

5. Šifriranje (ŠIF)
Dete uparuje simbole s jednostavnim geometrijskim likovima ili brojevima. Vreme rada je ograničeno na 120 sekundi. Postoje dva oblika ovog subtesta – Šifriranje A za decu od 6 do 7 godina (59 zadataka) i Šifriranje B za stariju decu (119 zadataka).

6. Rečnik (RJ)
Sastoji se od 4 slikovna i 32 verbalna zadatka. U slikovnim zadacima dete imenuje crteže koji se nalaze u svesci sa stimulusima (zadacima), dok u verbalnim zadacima definiše reči koje ispitivač glasno čita. Subtest sadrži ukupno 36 zadataka.

7. Pamćenje nizova slova i brojeva (PNSB)
Detetu se čita niz brojeva i slova, a ono treba po sećanju da navede brojeve od najmanjeg do najvećeg i slova po abecedi. Subtest se sastoji od 10 zadataka, pri čemu svaki zadatak sadrži 3 pokušaja, tj. tri različita niza s jednakim brojem brojeva i slova u nizu.

8. Neverbalno rasuđivanje (NR)
Dete gleda nepotpunu matricu i između pet predloženih mogućnosti treba da odabere deo koji nedostaje. Subtest se sastoji od 35 zadataka.

9. Shvatanje (SH)
Dete odgovara na pitanja na osnovu svog razumevanja opštih načela i socijalnih situacija. Subtest se sastoji od 21 zadatka.

10. Prepoznavanje simbola (PS)
Dete pretražuje grupu simbola i odgovara na pitanje da li se među njima nalazi ciljni simbol. Vreme rada je ograničeno na 120 sekundi. Postoje dva oblika ovog subtesta, zavisno od uzrasta za koji su namenjeni. Prepoznavanje simbola A sadrži 45, a Prepoznavanje simbola B 60 zadataka.

11. Dopunjavanje slika (DS)
Dete gleda slike na kojima mora pokazati ili imenovati važan deo koji nedostaje. Vreme rada je ograničeno na 20 sekundi za svaku sliku. Subtest se sastoji od ukupno 38 zadataka.

12. Križanje (KR)
Detetov zadatak je da u grupi sličica precrta sve one koje prikazuju životinje. Postoje dva zadatka – u prvom su sličice raspoređene po slučaju, a u drugom su strukturirano složene. Vreme rada je za svaki zadatak ograničeno na 45 sekundi, a svaki zadatak sadrži 64 ciljne sličice.

13. Obaveštenost (OB)
Dete odgovara na pitanja koja se odnose na širok raspon opštih znanja. Subtest se sastoji od 33 zadatka.

14. Računanje (RA)
Dete rešava niz usmeno zadanih aritmetičkih problema. Vreme rada je ograničeno na 30 sekundi za svaki zadatak, a subtest ukupno sadrži 34 zadatka.

15. Verbalno rasuđivanje (VR)
Dete na osnovu opisa i niza naznaka identifikuje uobičajeni pojam. Subtest se sastoji od 24 zadatka.

Kako bi se skratilo vreme testiranja i izbeglo nepotrebno umaranje ili dosada deteta, u subtestove su ugrađena polazišta primerena uzrastu, pravila za primenu unazad i pravila za prekidanje testiranja, koja se nalaze u Priručniku i u obrascu za odgovore.

Zamenski subtestovi mogu biti od velike koristi pri ponovnom testiranju deteta ili u slučaju kad, zbog bilo kog razloga, ne može biti primenjen neki od osnovnih subtestova ili on nije bio adekvatno sproveden.

Od navedenih 15 subtestova WISC-a-IV, njih 10 je zadržano iz WISC-a-III, a pet subtestova je novo (Slikovno poimanje, Pamćenje nizova slova i brojeva, Neverbalno rasuđivanje, Križanje i Verbalno rasuđivanje).

Rezultati na subtestovima kombinuju se u četiri indeksa: indeks verbalnog shvatanja (IVS), indeks perceptivnog rasuđivanja (IPR), indeks radnog pamćenja (IRP) i indeks brzine obrade informacija (IBOI), a dobija se i informacija o opštoj intelektualnoj sposobnosti deteta (ukupni IQ).

Moguće je dobiti i veliki broj dodatnih informacija o prednostima i slabostima kognitivnog funkcionisanja deteta, kao i sedam procesnih rezultata koji pružaju detaljnije informacije o kognitivnim sposobnostima deteta. U ponudi postoji i program za ocenjivanje WISC-a-IV koji ubrzava ispravljanje rezultata, i generiše profil deteta.

Ocenjivanje rezultata deteta ubrzano je korišćenjem programa za ocenjivanje WISC-a-IV. Bruto rezultati subtestova (dobijeni klasičnom papir-olovka primjenom) unose se u program pa se generiše izveštaj s profilima i svim dodatnim informacijama, čime se osigurava velika ušteda vremena i tačnost izračuna. Program je jednostavan za upotrebu i radi na sistemu kredita (jedan kredit dovoljan je za ocenjivanje rezultata jednog deteta).

Program za aktivaciju kredita može se nabaviti u dve forme:
a) ili po 25 kredita u paketu 
b) ili jednokratnom uplatom za neograničeni broj kredita. 

Ad a) Krediti se nadoplaćuju u paketima po 25, što je skladno veličini pakovanja obrazaca za odgovore. Kupovina i aktivacija kredita za ocenjivanje WISC-a-IV direktno je vezana uz kupovinu obrazaca za odgovore, te se može aktivirati količina kredita skladna broju kupljenih obrazaca za odgovore. 
Ad b) Kada se nabavlja Program za ocenjivanje WISC-a-IV s neograničenim brojem kredita, omogućuje se jednokratna uplata za program i neograničen broj ocenjivanja. I u ovom obliku programa krediti se aktiviraju s obzirom na kupljeni broj obrazaca za odgovore, tj. korisnik nakon svake kupovine obrazaca za odgovore može aktivirati količinu kredita skladnu tom broju, bez dodatne nadoplate i u neograničenom vremenu, odnosno do objavljivanja nove forme testa. 

Hrvatska standardizacija WISC-a-IV sprovedena je na stratifikovanom uzorku od 1200 dece uzrasta od 6 godina i 0 meseci do 16 godina i 11 meseci. U standardizaciji je učestvovalo 59 osnovnih i 56 srednjih škola, kao i 21 predškolska ustanova iz različitih delova Hrvatske.

Za ovaj test korisnici su u obavezi da pohađaju obuku.

  Naziv Opis Cena
WISC-IV Komplet
127.160,00 din
+