Skip to main content

Testovi opštih sposobnosti – TOS

Pauline Smith, Chris Whetton

PREGLED

Šta meri: opštu sposobnost
Uzrast: od 15 godina nadalje
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: 75 minuta za sva 4 testa; sa uputstvima i uvežbavanjem oko dva sata
Ocenjivanje: ručno (ključ za odgovore i uputstva u Priručniku)
Kategorizacija:
 0   A   B   C
 

GODINA KONSTRUKCIJE: 1988.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 1999.

Testovi opštih sposobnosti (TOS) ispituju nivo opštih intelektualnih sposobnosti, uglavnom nezavisno od ranijeg školskog uspeha.
Sadržaj testova prilagođen je različitim grupama ljudi unutar populacije mogućih ispitanika, a prvenstveno su namenjeni za selekciju i odabir kandidata.

TOS uključuje četiri testa, koji se mogu koristiti i zasebno.

1. Verbalni test
Sastoji se od 36 zadataka koji zahtevaju traženje analogija među ponuđenim rečima. Vreme rada je ograničeno na 15 minuta.

2. Neverbalni test
Sadrži 36 zadataka podeljenih u dve vrste: zadaci koji traže svrstavanje oblika i zadaci koji uključuju analogije, nizove i sklopove. Ispitanik treba da otkrije po čemu su postojeći likovi slični i da među predloženim nađe onaj koji ima ista obeležja ili treba postojeće prazno polje popuniti jednim od predloženih odgovora. Vreme rada je ograničeno na 20 minuta.

3. Numerički test
Uključuje ukupno 36 zadataka koji uključuju samo četiri osnovne računske operacije s celim brojevima. Mogu se razlikovati zadaci tipa analogija i zadaci nizova, a zadatak ispitanika je da otkrije kako su postojeći brojevi u mreži međusobno povezani i da između 6 ponuđenih mogućnosti odabere onu koja nedostaje u zadatku. Vreme rada je ograničeno na 20 minuta.

4. Spacijalni test
Uključuje zadatke s mrežom likova kojima se ispituje sposobnost stvaranja, zadržavanja i baratanja mentalnim slikama. U ovom tipu zadataka ispitanik treba da zamisli rezultat savijanja ravnog lika u trodimenzionalni oblik i da za svaki od predložena četiri odgovora označi može li on ili ne nastati savijanjem zadate mreže. Test ima 20 likova sa po 4 ponuđena odgovora. Vreme rada je ograničeno na 20 minuta.

Za primenu sva četiri subtesta zajedno s uputstvima, primerima za vežbu, rešavanjem i odmorom između testova potrebno je oko dva sata.

Materijal za TOS uključuje list za ispitivača u koji je moguće uneti rezultate testiranja većeg broja ispitanika i Vodič za ispitanika, koji mu pomaže pri pripremanju za samo testiranje.

Napomena: nije obavezna kupovine celog kompleta. Može se naručiti određeni podkomplet.

  Naziv Opis Cena
TOS Komplet
71.610,00 din
+