Inventar za ispitivanje ličnosti – verzija za adolescente (PAI-A)

Leslie C. Morey

Ur. hrv. izdanja: Alessandra Pokrajac-Bulian

PREGLED

Što mjeri: psihopatologiju
Dob: od 12 do 18 godina
Primjena: - individualna ili grupna
- papir-olovka ili elektronska
Trajanje: oko 45 minuta
Ocenjivanje: ručno (samokopirni list za odgovore i profil) ili program za ocenjivanje ili program za primenu i ocenjivanje (primer izveštaja)
Norme: 591 učesnik uzrasta od 12 do 18 godina
Kategorizacija:
0 A B C

IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2013.

PAI-A je objektivni inventar samoopisa namenjen za kliničko ispitivanje adolescenata uzrasta od 12 do 18 godina. Stručnjaci kažu da je "ovim instrumentom omogućena detaljna klinička procena adolescenata, koja je kvalitetom jednaka onoj koju pruža verzija inventara za odrasle".

PAI-A je razvijen kao dopuna instrumentu za odrasle, kako bi se dobio inventar sličan onom za odrasle, a ne sasvim novi instrument namenjen isključivo adolescentskoj populaciji.

PAI-A inventar sadrži 264 tvrdnje koje se kombinuju na 22 nezavisne skale (4 skale valjanosti, 11 kliničkih skala, 5 skala tretmana i 2 interpersonalne skale). Deset od tih skala sadrže i pojmovno određene podskale, koje su izrađene s ciljem olakšavanja interpretacije i pokrivanja celog raspona složenih kliničkih konstrukata.

Skale odgovaraju onima u inventaru za odrasle, te je PAI-A koristan za dobijanje informacija relevantnih za kliničku dijagnozu, planiranje tretmana i trijažu psihopatologije.

PAI-A skale i podskale:

Ljestvice valjanosti
 • Nedosljednost
 • Rijetki odgovori
 • Negativan dojam
 • Pozitivan dojam

Kliničke ljestvice
 • Somatske pritužbe
  • Konverzija
  • Somatizacija
  • Zdravstvene brige
 • Anksioznost
  • Kognitivna
  • Afektivna
  • Fiziološka
 • Poremećaji povezani s anksioznošću
  • Opsesivno-kompulzivni
  • Fobije
  • Traumatski stres
 • Depresija
  • Kognitivna
  • Afektivna
  • Fiziološka
 • Manija
  • Razina aktivnosti
  • Grandioznost
  • Razdražljivost
 • Paranoja
  • Pretjerana pobuđenost
  • Ideje proganjanja
  • Ogorčenost

 • Shizofrenija
  • Psihotični doživljaji
  • Socijalna suzdržanost
  • Poremećaj mišljenja
 • Osobine graničnog poremećaja
  • Afektivna nestabilnost
  • Problemi s identitetom
  • Negativni odnosi
  • Samopovređivanje
 • Antisocijalne osobine
  • Antisocijalna ponašanja
  • Egocentričnost
  • Traženje uzbuđenja
 • Problemi s alkoholom
 • Problemi s drogama

Ljestvice tretmana
 • Agresivnost
  • Agresivan stav
  • Verbalna agresivnost
  • Fizička agresivnost
 • Suicidalne misli
 • Stres
 • Nedostatak potpore
 • Odbijanje liječenja

Interpersonalne ljestvice
 • Dominacija
 • Toplina

Hrvatska standardizacija PAI-A inventara sprovedena je na 591 ispitaniku (290 M i 301 Ž) uzrasta od 12 do 18 godina, kao i na kliničkom uzorku adolescenata s određenim poremećajima.

et-epons

  Naziv Opis Cena
PAI-A Komplet
41.837,00 din
+
NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.