AMDP sustav za procenu i dokumentaciju psihopatologije u psihijatriji

Urednici: Dalibor Karlović , Wolfgang Trabert

PREGLED

Šta meri: psihopatologiju
Uzrast: odrasli
Primena: individualna
Trajanje: 30 -60 min.
Ocenjivanje: ručno (uputstva u Priručniku)
Kategorizacija:
 0  A   B   C
 
GODINA OBJAVLJIVANJA: 2022.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb
 

AMDP sistem je instrument koji se koristi za dokumentaciju i procenu psihopatoloških simptoma i znakova, a posebno je koristan za studente medicine, specijalizante i specijaliste psihijatrije kao i za sve one koji u svakodnevnom radu koriste takve procene.

Sastoji se od formulara na četiri stranice na kojemu se beleže i procenjuju podaci iz sledećih područja:

1. lični podaci (Anamneza)
2. psihopatologija (Psihički status; 100 stavki)
3. telesni (somatski) simptomi (Somatski status; 40 stavki).

Različiti delovi formulara mogu se koristiti odvojeno i nezavisno.

Za svaki od simptoma bieži se prisutnost i, ako je simptom prisutan, stepen ozbiljnosti (blag, umeren, ozbiljan). Osim toga, za svaki simptom na formularu je označen i izvor podataka koji je nužan za procenu simptoma (S = subjektivna procena; O = procena ostalih; SO = subjektivna procena i procena ostalih). Osim u formularu, uputstva za izvor podataka za pojedine simptome nalaze se i u Priručniku.

U Priručniku su detaljno opisani psihopatološki i somatski simptomi kao i neke dodatne stavke unutar AMDP sistema, na način da su za svaki od njih navedeni:

1. naziv simptoma
2. definicija
3. objašnjenje i primeri
4. napomene važne za ocenjivanje
5. simptomi od kojih se treba razlikovati.

Vreme potrebno za prikupljanje podataka unutar AMDP sistema slično je vremenu potrebnom za uobičajeni psihijatrijski pregled, tj. minimalno 30 minuta, a ako se radi o prvom intervjuu, od 45 do 60 minuta.

  Naziv Opis Cena
AMDP Komplet
7.700,00 din
+
NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.