Skip to main content

16 faktora ličnosti – 16PF / 5. izdanje

Raymond Bernard Cattell, A. Karen S. Cattell, Heather E. P. Cattell

Urednici srpskog izdanja: prof.dr Dušanka Mitrović, prof. dr Snežana Smederevac i doc. dr Petar Čolović
Recenzenti: doc. dr Lazar Tenjović i doc. dr Ivana B. Petrović

PREGLED

Šta meri: 16 primarnih i 5 opštih faktora ličnosti
Uzrast: od 15 godina nadalje
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: 35-50 minuta
Ocenjivanje:

Norme:       
ručno (samokopirni list za odgovore) ili e-PONS program za elektronsko bodovanje i/ili primenu (primer izveštaja)

srpski standardizacioni uzorak sa 504 ispitanika iz svih regiona Srbije, uzrasta od 15 do 60 godina
Kvalifikacije: dipl. psiholozi (B)
 

IZVORNI NAZIV: Sixteen Personality Factor Questionnaire Fifth Edition (16PF5)
GODINA KONSTRUKCIJE: 1949., revidirano izdanje 1994.
IZDAVAČ: Sinapsa edicije, Beograd (2015.)

 

Upitnik 16 faktora ličnosti (16PF) je sveobuhvatna mera ličnosti koja ima široko područje primene, prvenstveno u profesionalnoj selekciji i razvoju, profesionalnom usmeravanju i psihološkom savetovanju. Savetnici i kliničari koriste rezultate kao pomoć u kliničkom odlučivanju. Savetnici u profesionalnoj orijentaciji smatraju da im povezanost 16PF sa profesionalnim i drugim interesovanjima pomaže u vođenju klijenata. Službe za upravljanje ljudskim potencijalima smatraju upitnik korisnim delom baterije za selekciju kandidata i planiranju profesionalnog razvoja zaposlenih.

Upitnik sadrži 185 ajtema koji mere 16 primarnih i 5 opštih faktora ličnosti. Opšti faktori dobijaju se kombinovanjem primarnih faktora, a opisuju ličnost u širim i uopštenijim terminima.

Primarni faktori ličnosti obuhvaćeni upitnikom:
A. Toplina
B. Rezonovanje
C. Emocionalna stabilnost
E. Dominacija
F. Živahnost
G. Svest o pravilima
H. Socijalna odvažnost
I. Osetljivost
L. Opreznost
M. Apstraktnost
N. Privatnost
O. Bojažljivost
Q1. Otvorenost za promene
Q2. Samodovoljnost
Q3. Perfekcionizam
Q4. Napetost

Opšti faktori koji se izvode iz primarnih faktora:
EKS Ekstraverzija
ANKS Anksioznost
SK Samokontrola
NEZAV Nezavisnost
NES Nesentimentalnost


Postoje i tri pokazatelja stila odgovaranja: Skala upravljanja impresijom, Skala retkih odgovora i Skala učestalog biranja odgovora "tačno".
U primeni je novi oblik upitnika 16PF i novi samokopirni list za odgovore, koji je jednostavan za korišćenje i koji skraćuje vreme potrebno za ocenjivanje upitnika.

Pitanja u upitniku pružaju mogućnost izbora između tri ponuđena odgovora što je jedna i od specifičnosti ovog instrumenta u odnosu na druge inventare ličnosti koji obično sadrže likertovu skalu za procenu stepena slaganja sa nekom tvrdnjom. Osim za stavke faktora B (koje su namenjene proceni sposobnosti kognitivnog rezonovanja i koje su grupisane na kraju test sveske) srednji ponuđeni odgovor uvek je znak pitanja (?). 

Srpska standardizacija 16PF upitnika sprovedena je na uzorku od 504 ispitanika uzrasta od 15 do 59 godina i te norme su objavljene u sklopu priručnika. Polna struktura uzorka načelno je u skladu sa polnom strukturom populacije (49% muškaraca i 51% žena). U standardizacionom uzorku zastupljeni su svi regioni Srbije (Beogradski region, Region Vojvodine, Region Šumadije i Zapadne Srbije, Region Južne i Istočne Srbija). 

Instrument je dobio i potvrdu o kvalitetu Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

et-epons

  Naziv Opis Cena
SE-239-000 16PF - Komplet za ručno bodovanje

Startni papir-olovka komplet

29.150,00 din
+
SE-239-001 16PF - Komplet za elektronsko bodovanje
39.650,00 din
+
SE-239-002 16PF - Komplet za elektronsku primenu i bodovanje
24.050,00 din
+
SE-239-01 16PF Upitnik M

Pakovanje od 10 komada

4.800,00 din
+
SE-239-02 16PF Upitnik Ž

Pakovanje od 10 komada

4.800,00 din
+
SE-239-03 16PF List za odgovore 25 M

Pakovanje od 25 komada M

4.800,00 din
+
SE-239-04 16PF Profil - list za ocenjivanje

Pakovanje od 50 komada

3.900,00 din
+
SE-239-05 16PF List za odgovore 25 Ž

Pakovanje od 25 komada Ž

4.800,00 din
+
SE-239-61 ePONS bodovanje za 16PF

Set od 50 kredita

14.400,00 din
+
SE-239-62 ePONS primena i bodovanje za 16PF

Set od 25 kredita

18.000,00 din
+
SE-239-90 16PF Priručnik
6.050,00 din
+
SE-239-91 Knjiga - Interpretacija 16PF u kliničkoj praksi: Vodič uz peto izdanje testa