SE-239-000 16PF - Komplet za ručno bodovanje

Startni papir-olovka komplet

25.880,00 din
+
 

SE-239-50   16PF KOMPLET: 25.880 din.

SE 239-01   10 kom. 16PF Upitnika – M: 4.440 din. 
SE 239-02   10 kom. 16PF Upitnika – Ž: 4.440 din. 
SE 239-03   25 kom. 16PF Listova za odgovore M: 4.500 din.
SE 239-05   25 kom. 16PF Listova za odgovore Ž: 4.500 din.
SE 239-04   50 kom. Listova za ocenjivanje: 3.000 din. 
SE 239-90   Russell i Karol: Priručnik za primenu 16PF sa Dodatkom sa sprskim normama (urednici D. Mitrović, S. Smederevac i P. Čolović): 5.000 din. 
Karson i sar.: Interpretacija 16PF u kliničkoj praksi (knjiga je u izdanju Naklade Slap, Zagreb): (trenutno nije dostapuna knjiga)

 

Dodatne komponente:

  • 16PF e-PONS elektronsko bodovanje (50 kredita): 14.400 din.
  • 16PF e-PONS elektronsko zadavanje i bodovanje (25 kredita): 18.000 din.

Korisnicima stoji na raspolaganju i opcija za elektronsko bodovanje Upitnika, kao i opcija za njegovo elektronsko primenjivanje i bodovanje. 
Obe opcije rade po sistemu kredita, pri čemu je jedan kredit dovoljan za dobijanje rezultata za jednog ispitanika. 
Elektronska primena može da zameni određene stavke iz osnovnog kompleta sa štampanim materijalom.

Napomene:

  • Cene su prikazane sa PDV-om.
  • Nakon kupovine startnog kompleta mogu se naručivati i zasebni delovi.
NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.