SE-239-000 16PF - Komplet za ručno bodovanje

Srpsko izdanje, 2015. god.
25.583,00 din
+
 

SE-239-50   16PF KOMPLET: 25.538 din.

SE 239-01   10 kom. 16PF Upitnika – M: 3.840 din. 
SE 239-02   10 kom. 16PF Upitnika – Ž: 3.840 din. 
SE 239-03   50 kom. 16PF Listova za odgovore: 7.680 din.
SE 239-04   50 kom. Listova za ocenjivanje: 2.688 din. 
SE 239-90   Russell i Karol: Priručnik za primenu 16PF sa Dodatkom sa sprskim normama (urednici D. Mitrović, S. Smederevac i P. Čolović): 4.928 din. 
Karson i sar.: Interpretacija 16PF u kliničkoj praksi (knjiga je u izdanju Naklade Slap, Zagreb): 2.607 din.   (trenutno nije dostapuna knjiga)

 

Dodatne komponente:

  • 16PF e-PONS elektronsko bodovanje (50 kredita): 7.920 din.
  • 16PF e-PONS elektronsko zadavanje i bodovanje (25 kredita): 11.880 din.

Korisnicima stoji na raspolaganju i opcija za elektronsko bodovanje Upitnika, kao i opcija za njegovo elektronsko primenjivanje i bodovanje. 
Obe opcije rade po sistemu kredita, pri čemu je jedan kredit dovoljan za dobijanje rezultata za jednog ispitanika. 
Elektronska primena može da zameni određene stavke iz osnovnog kompleta sa štampanim materijalom.

Napomene:

  • Cene su prikazane sa PDV-om.
  • Nakon kupovine startnog kompleta mogu se naručivati i zasebni delovi.
NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.