Skip to main content

SE-239-62 ePONS primena i bodovanje za 16PF

Set od 25 kredita

18.000,00 din
+
 

Krediti za elektronsku primenu i bodovanje zamenjuju određene stavke iz papir-olovka verzije kompleta testa 
(Upitnike M, Upitnike Ž, Listove za odgovore i Profile)