Skip to main content

SE-239-001 16PF - Komplet za elektronsko bodovanje

 
39.650,00 din
+
 

KOMPLET SADRŽI:

SE 239-01   10 kom. 16PF Upitnika – M: 4.440 din. 
SE 239-02   10 kom. 16PF Upitnika – Ž: 4.440 din. 
SE 239-03   25 kom. 16PF Listova za odgovore M: 4.500 din.
SE 239-05   25 kom. 16PF Listova za odgovore Ž: 4.500 din.
SE 239-90   Russell i Karol: Priručnik za primenu 16PF sa Dodatkom sa sprskim normama (urednici D. Mitrović, S. Smederevac i P. Čolović): 5.000 din. 
Karson i sar.: Interpretacija 16PF u kliničkoj praksi (knjiga je u izdanju Naklade Slap, Zagreb): (trenutno nije dostapuna knjiga)
SE-239-60  50 kredita 16PF ePONS elek. bodovanje: 14.400 din.

 

Napomene:

  • Cene su prikazane sa PDV-om.
  • Nakon kupovine startnog kompleta mogu se naručivati i zasebni delovi.