Skip to main content

SE-239-002 16PF - Komplet za elektronsku primenu i bodovanje

 
24.050,00 din
+
 

KOMPLET SADRŽI:

SE 239-90   Russell i Karol: Priručnik za primenu 16PF sa Dodatkom sa sprskim normama (urednici D. Mitrović, S. Smederevac i P. Čolović): 6.050 din. 
Karson i sar.: Interpretacija 16PF u kliničkoj praksi (knjiga je u izdanju Naklade Slap, Zagreb):  (trenutno nije dostupna knjiga)
SE-239-61  25 kredita 16PF ePONS elek. primenu i bodovanje: 18.000 din.

 

Napomene:

  • Cene su prikazane sa PDV-om.
  • Nakon kupovine startnog kompleta mogu se naručivati i zasebni delovi.