Beckovi inventari za mlade – drugo izdanje za djecu i adolescente - BYI-II

Judith S. Beck, Aaron T. Beck, John B. Jolly, Robert A. Steer

PREGLED

Šta meri: depresivnost, anksioznost, ljutnju, ometajuće ponašanje i samopoimanje
Uzrast: 7-18 godina
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: oko 5 minuta po inventaru (ukupno 25 minuta)
Ocenjivanje: ručno
Kategorizacija:
A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 2005.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2011.

Napomena: Za nepsihologe je obavezna edukacija.


Beckovi inventari za mlade – drugo izdanje za decu i adolescente (BYI-II) sastoje se od pet inventara samoiskaza koji se koriste za zahvatanje doživljaja depresije, anksioznosti, ljutnje, ometajućeg ponašanja i samopoimanja dece i adolescenata uzrasta od 7 do 18 godina.

BYI-II je primenljiv u različitim okruženjima (kliničkom, školskom, forenzičkom, kućnom i bolničkom okruženju). Može biti korisna pomoć za postavljanje dijagnoze ili određivanje tretmana, praćenje napretka dece uključene u neki tretman ili plan lečenja.

BYI-II uključuje pet različitih inventara:

1. Beckov inventar depresije za decu i adolescente (BDI-Y) namenjen je prepoznavanju simptoma depresije kod dece i adolescenata. Inventar meri negativne misli koje deca i adolescenti imaju o sebi, svom svetu i budućnosti, a koje su karakteristične za depresivne mlade ljude. Ajtemi obuhvataju negativno viđenje sveta, beznađe, vegetativne, somatske i motivacijske simptome depresije, kao i suicidalne misli, tužno raspoloženje, nesanicu i osećaj bezvrednosti. Može biti koristan za prepoznavanje učenika koji razmišljaju o smrti i kod kojih postoji rizik za samoubistvo.
2. Beckov inventar anksioznosti za decu i adolescente (BAI-Y) odražava dečje strahove (npr. Strah u vezi sa školom, strah od povreda, strah za zdravlje), brige i fiziološke simptome povezane s anksioznošću. Može doprineti proceni anksioznih sindroma i poremećaja. Ajtemi u ovom inventaru obuhvataju anksiozne emocije i kogniciju, somatsko/vegetativne simptome, simptome socijalne anksioznosti, zabrinutost zbog fizićkog i psihičkog integriteta, kao i specifične strahove. Može biti od koristi za razlikovanje učenika čije su tegobe organskog porekla od onih čiji se simptomi vezuju uz anksioznost.
3. Beckov inventar ljutnje za decu i adolescente (BANI-Y) obuhvata osećaj ljutnje i kognicije vezane uz ljutnju. Ajtemi uključuju doživljaj osobe da se s njom loše postupa, negativne misli o drugima, osećaj ljutnje i fiziološku pobuđenost.
4. Beckov inventar ometajućeg ponašanja dece i adolescenata (BDBI-Y) ispituje vrste ponašanja i stavove vezane uz poremećaj ophođenja, prkosno ponašanje i suprotstavljanje. Ajtemi obuhvataju agresivnost prema ljudima i životinjama, uništavanje imovine, varanje ili krađu, teže kršenje pravila, namerno uznemiravanje drugih ljudi, prkošenje odraslima, osvetoljubivost i okrivljavanje drugih.
5. Beckov inventar samopoimanja dece i adolescenata (BSCI-Y) ispituje percepciju vlastite kompetencije, snage i pozitivne vlastite vrednosti. Meri se detetovo samopoimanje, slika tela, viđenje vlastitih kompetencija, kao i viđenje vlastitih odnosa s drugima.


Svaki inventar sadrži 20 tvrdnji, a zadatak deteta je da proceni koliko često određena tvrdnja važi za njega, na skali od 0 (nikada) do 3 (uvek). Moguće je primeniti celokupni inventar ili odabrati pojedini njegov deo, zavisno od svrhe testiranja i od informacija koje se žele dobiti.

Hrvatska standardizacija BYI-II inventara sprovedena je na 835 učenika (412 M i 423 Ž) osnovnih i srednjih škola uzrasta od 7 do 18 godina, iz svih područja Republike Hrvatske. Obuhvaćen je i klinički uzorak od 279 dece iz kliničkih centara u različitim delovim Republike Hrvatske.

  Naziv Opis Cena
BYI-II Komplet
32.725,00 din
+
NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.