Skip to main content

Big Five upitnik za djecu - BFQ-C

Claudio Barbaranelli, Gianvittorio Caprara, Annarita Rabasca

Ur. hrv. izdanja: Valentina Ružić

PREGLED

Šta meri: 5 širokih dimenzija ličnosti
Uzrast: od 8 do 14 godina
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: 20-30 minuta
Ocenjivanje: ručno
Kategorizacija:
A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1998.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2011.


Big Five upitnik za decu koristi se za ispitivanje 5 dimenzija ličnosti u okviru petofaktorskog modela ličnosti. Dimenzije koje ispituje su: energija, ugodnost, savesnost, emocionalna nestabilnost i mentalna otvorenost. BFQ-C je namenjen procenjivanju dece od 8 do 14 godina.

Model pet velikih nudi "kanoničku strukturu za opis ličnosti", koja omogućava sistemska istraživanja porekla i razvoja individualnih razlika u ličnosti tokom razvoja i njihove povezanosti s različitim oblicima prilagođavanja i neprilagođavanja. Model može biti posebno koristan u obrazovnom području, u području profesionalne orijentacije i u kliničkom području.

U odnosu na Big Five upitnik za odrasle (BFQ: Caprara, Barbaranelli i Borgogni, 1993) BFQ-C ima neke razlike koje treba istaći. Ukupan broj tvrdnji je znatno manji (65 spram 132 tvrdnje u BFQ-u), što odgovara zahtevu da se upitnik što više pojednostavi kako se deca, posebno manja, ne bi previše opterećivala. Zbog tog razloga su u BFQ-C uzete u obzir samo bazične dimenzije ličnosti (tj. velikih pet faktora), a ne i pod-dimenzije i nijanse u njihovu oblikovanju. Dimenzija koja je u BFQ-u definisana kao emocionalna stabilnost, preimenovana je u BFQ-C-u u emocionalnu nestabilnost, tj. u BFQ-C-u se ispituje suprotan pol navedene dimenzije. Razlog tome je što su u pilot istraživanjima deca bolje razumela tvrdnje koje se odnose na emocionalnu nestabilnost, a nije korišten naziv neuroticizam, jer previše podseća na psihopatologiju.

Postoje tri verzije upitnika:
1. verzija za samoprocenu (sa tvrdnjama napisanima u prvom licu) za decu od 8 do 10 godina
2. verzija za samoprocenu za decu od 11 do 14 godina
3. verzija za procenu od strane roditelja ili nastavnika (s tvrdnjama u trećem licu) namenjena procenjivanju dece uzrasta od 8 do 14 godina


Sve tri verzije upitnika imaju po 65 tvrdnji. Zadatak deteta je da proceni koliko često pokazuje ponašanja koja tvrdnja opisuje, na skali od 3 (za decu od 8 do 10 godina) ili od 5 stepena. Kada se radi po procenama drugih, osoba koja poznaje dete, treba, na skali od 5 stepena ("gotovo nikada" do "gotovo uvek"), da proceni koliko često ono pokazuje navedena ponašanja.

BFQ-C upitnik može se primenjivati individualno ili grupno. Vreme primene nije ograničeno. Obično je za grupnu primenu potrebno 30-40 minuta, a za individualnu oko 20.

Ocenjivanje odgovora deteta omogućuje interpretaciju rezultata na pojedinoj dimenziji i dobijanje profila deteta izrađenog na osnovu svih pet dimenzija.

Hrvatska standardizacija BFQ-C upitnika, verzije za samoprocenu sprovedena je na učenicima od 2. do 8. razreda osnovne škole. U ispitivanju je učestvovalo 337 učenika uzrasta od 8 do 10 godina (163 dečaka i 174 devojčice) i 488 učenika uzrasta od 11 do 14 godina (236 dečaka i 252 devojčice).

  Naziv Opis Cena
BFQ-C Komplet
41.140,00 din
+