Skip to main content

Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju - BIP

R. Hossiep, M. Paschen

Urednica srpskog izdanja: prof. dr Ivana B. Petrović

PREGLED

Šta meri: dimenzije ličnosti relevantne za profesionalni uspeh
Uzrast: od 18 godina nadalje
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: 35 - 45 minuta
Ocenjivanje: e- PONS program za elektronsko bodovanje i/ili primenu ili ručno (šabloni)
Kategorizacija:
A   B   C
Norme: srpska standardizacija sprovedena je na uzorku od 634 isptanika starosti od 19 do 68 godina

GODINA KONSTRUKCIJE: 1998.
IZDAVAČ: Sinapsa edicije, Beograd, 2024.


Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju (BIP) namenjen je profesionalnom usmeravanju i selekciji kandidata za posao. Cilj BIP inventara je standardizovano zahvatanje slike koju o sebi ima testirana osoba, s obzirom na relevantne opise dimenzija ličnosti iz njenog profesionalnog života.

BIP je usmeren na 4 područja koja su se, uz stručne kvalifikacije, pokazala važnim u profesionalnom životu. Unutar svakog od tih područja nalazi se nekoliko skala:

1. Strukovna usmerenost
Motivacija za postignuće
Motivacija za uticanje na procese i strukture
Motivacija za rukovođenje

2. Radno ponašanje
Savesnost
Fleksibilnost
Orijentacija ka delanju

3. Socijalne kompetencije
Osetljivost
Sposobnost uspostavljanja kontakata
Druželjubivost
Usmerenost na tim
Prodornost

4. Psihička konstitucija
Emocionalna stabilnost
Izdržljivost pod opterećenjem
Samosvest

Inventar se sastoji od 210 ajtema, za koje ispitanik treba da proceni koliko se odnose na njega, na skali od 1 do 6.
Uz oblik BIP inventara za samoprocenu postoji i kraći oblik, od 42 ajtema namenjen proceni od strane drugih. Tako samoprocena dobijena od ispitane osobe može biti dopunjena pomoću priloženog obrasca za procenu od strane drugih osoba.

Ocenjivanje Inventara za samoprocenu može biti ručno (putem šablona) ili elektronsko (putem ePONS programa). U slučaju elektronskog ocenjivanja ili elektronske primene kupuju se krediti. 

et-epons

Srpska standardizacija BIP inventara sprovedena je na uzorku od 634 osoba starijih od 18 godina (od tog broja 208 su bili studenati), iz različitih delova Srbije.

Instrument je dobio Atest, tj. potvrdu o kvalitetu Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Predgovor srpskom izdanju.