Skip to main content

267-50 BIP startni papir-olovka komplet sa ručnim bodovanjem

nije obavezna kupovina celog kompleta

79.525,00 din
+
 
SE-267-50 BIP Komplet (25 kom. Inventara M-samoprocena, 25 kom. Inventara Ž-samoprocena, 50 kom. Obrazaca za sumarni prikaz, 50 kom. Obrazaca za izradu profila 9 i 10 Stepeni, 50 kom. Inventara za procenu, 10 kom. Knjižica-Uputstvo za ispitanike, 10 kom. Knjižica-Slika o sebi, slika koju imaju drugi ljudi i ličnost, 50 kom. Obrazaca za izradu profila-procena, Šabloni, R. Hossiep i M. Paschen: Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju. Priručnik) 1 79,525.00
SE-267-01 BIP Inventar M samoprocena 25 10,200.00
SE-267-02 BIP Inventar Ž samoprocena 25 10,200.00
SE-267-03 BIP Inventar za procenu 50 10,200.00
SE-267-04 BIP Obrazac za izradu profila 9-10 stupnjeva 50 5,100.00
SE-267-05 BIP Obrazac za izradu profila - procena 50 5,100.00
SE-267-06 BIP Obrazac za sumarni prikaz 50 10,200.00
SE-267-20 BIP Šabloni 1 4,800.00
SE-267-30 BIP Knjižica Uputstvo za ispitanike 10 7,080.00
SE-267-31 BIP Knjižica Slika o sebi, slika koju imaju drugi ljudi i ličnosti 10 7,080.00
SE-267-90 BIP Priručnik za Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju, R. Hossiep, M. Paschen 1 10,285.00
  Dodatna ponuda    
SE-267-61 BIP E-pons program za elektronsko ocenjivanje Inventara samoprocene (zamenjuje stavke u kompletu pod rednim brojevima 267-04, 06 i 20) 50 14400.00
SE-267-62 BIP E-pons program za elektronsko zadavanje i ocenjivanje Inventara samoprocene (zamenjuje stavke u kompletu pod rednim brojevima 01, 02, 04, 06 i 20) 25 18000.00

  Napomene:

  • Cene su prikazane sa PDV-om.
  • Nakon kupovine startnog kompleta mogu se naručivati i zasebni delovi.
  • Korisnicima stoje na raspolaganju i opcija za elektronsko bodovanje inventara, kao i opcija za elektronsko primenjivanje i bodovanje.  Obe opcije rade po sistemu kredita, pri čemu je jedan kredit dovoljan za dobijanje rezultata za jednog ispitanika.  Elektronska primena može da zameni određene stavke iz osnovnog kompleta sa štampanim materijalom.