Skip to main content

267-51 BIP startni papir-olovka komplet sa elektronskim bodovanjem samoprocene

 
59.245,00 din
+
 
SE-267-51 BIP Komplet sa e-bodovanjem (25 kom. Inventara M-samoprocena, 25 kom. Inventara Ž-samoprocena, 10 kom. Knjižica-Uputstvo za ispitanike, 10 kom. Knjižica-Slika o sebi, slika koju imaju drugi ljudi i ličnost,  R. Hossiep i M. Paschen: Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju. Priručnik) 1 59,245.00
SE-267-01 BIP Inventar M samoprocena 25 10,200.00
SE-267-02 BIP Inventar Ž samoprocena 25 10,200.00
SE-267-30 BIP Knjižica Uputstvo za ispitanike 10 7,080.00
SE-267-31 BIP Knjižica Slika o sebi, slika koju imaju drugi ljudi i ličnosti 10 7,080.00
SE-267-90 BIP Priručnik za Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju, R. Hossiep, M. Paschen 1 10,285.00
SE-267-61 BIP E-pons program za elektronsko ocenjivanje Inventara samoprocene (zamenjuje stavke u kompletu pod rednim brojevima 267-04, 06 i 20) 50 14,400,00

   Napomene:

  • Cene su prikazane sa PDV-om.
  • Nakon kupovine startnog kompleta mogu se naručivati i zasebni delovi.
  • Korisnicima stoje na raspolaganju i opcija za elektronsko bodovanje inventara, kao i opcija za elektronsko primenjivanje i bodovanje.  Obe opcije rade po sistemu kredita, pri čemu je jedan kredit dovoljan za dobijanje rezultata za jednog ispitanika.  Elektronska primena može da zameni određene stavke iz osnovnog kompleta sa štampanim materijalom.