Skip to main content

IPUES (Ujak Hrčak)

Mirjana Krizmanić

Ilustrator: Tatjana Krizmanić

PREGLED

Šta meri: emocionalnu stabilnost
Uzrast: 3,5-6 godina
Primena: individualna
Trajanje: 15-20 minuta
Ocenjivanje: ručno (uputstvo u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno
Kategorizacija:
A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1980.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb


IPUES, tj. Ilustrovani projektivni upitnik Ujak Hrčak omogućuje diferencirano utvrđivanje blage, umerene i izrazite emocionalne nestabilnosti dece, koje je važno zbog pravovremenih intervencija koje mogu sprečiti nastanak emocionalnih poremećaja.

Upitnik ima oblik slikovnice-stripa koji ispitivač čita detetu i sastoji se od 25 slika međusobno povezanih pričom o ujaku Hrčku, njegovih 5 rođaka i gostu. Zadatak ispitivanog deteta je da preuzme ulogu gosta i kaže šta je on odgovorio na ujakova pitanja, pri čemu ima mogućnost projektivnog odgovora ili odabira bilo kojeg predloženog odgovora petorice rođaka. Preporučuje se i kvalitativna analiza detetovih odgovora kako bi se utvrdilo da li je ukupan rezultat posledica postojanja manjeg broja intenzivnijih simptoma ili većeg broja blažih znakova emocionalne nestabilnosti.

IPUES upitnik je preveden na srpski i slovenski jezik, a pod nazivom Hammster Test štampan je i za nemačko govorno područje.

  Naziv Opis Cena
IPUES Komplet
10.846,00 din
+