Skip to main content

NEO petofaktorski inventar - NEO-FFI

Paul T. Costa, Jr., Robert R. McCrae

Urednik testa na srpskom: doc. dr Dragana Đurić-Jočić

PREGLED

Šta meri: 5 glavnih dimenzija ličnosti
Uzrast: od 17 godina nadalje
Primena: individualna ili grupna; papir-olovka ili elektronsko testiranje
Trajanje: 10–15 minuta
Ocenjivanje:


Norme:
elektronsko (ePONS program - primer izveštaja) ili ručno (samokopirni upitnik)

srpski standardizacioni uzorak (155 ispitanika starosti 17–20 godina i 684 ispitanika starijih od 20 god.)
Kategorizacija:
A   B   C
 

GODINA KONSTRUKCIJE: 1989.
SRPSKO IZDANJE: Sinapsa edicije (2015.)NEO-FFI je skraćena verzija NEO PI-R inventara kojom se dobija kratka i pouzdana procena pet glavnih dimenzija ličnosti u okviru petofaktorskog modela (Neuroticizam, Ekstraverzija, Otvorenost, Prijatnost, Savesnost).

Posebno je pogodan za upotrebu kada je vreme za testiranje ograničeno ili kada je potrebna samo uopštena informacija o ličnosti ispitanika.

NEO-FFI sadrži 60 ajtema i ima dva oblika (za samoprocenu - S i za procenu od strane drugih - P).

Srpska standardizacija NEO-FFI za formu samoprocene sprovedena je na 155 ispitanika mlađeg uzrasta (17–20 god.) i 684 odraslih ispitanika (20–74 god.).

Za primenu u istraživanjima potrebna je dozvola Izdavača.

et-eponset-itestiranje

  Naziv Opis Cena
260-90 Priručnik za NEO PI-R i NEO-FFI
4.664,00 din
+
NEO-FFI Komplet

Nije obavezna kupovina celog kompleta

70.949,00 din
+
SE-260-09 NEO Sažetak

100 komada

3.600,00 din
+
SE-260-51 NEO-FFI Komplet samoprocene
40.349,00 din
+
SE-261-01 NEO-FFI procena M

50 komada

15.300,00 din
+
SE-261-02 NEO-FFI procena Ž

50 komada

15.300,00 din
+
SE-261-03 NEO-FFI Samoprocena M

50 komada

15.300,00 din
+
SE-261-04 NEO-FFI Samoprocena Ž

50 komada

15.300,00 din
+
SE-261-61 NEO-FFI ePONS bodovanje (samoprocena)

50 kredita

7.200,00 din
+
SE-261-62 NEO-FFI ePONS primena i bodovanje (samoprocena)

25 kredita

16.200,00 din
+
SE-261-91 NEO-FFI Dodatak sa srpskim normama
1.485,00 din
+