Projektivna tehnika Mozaik - PTM

S. Bras, J. Rojšek

PREGLED

Šta meri: poremećaje ličnosti i organska oštećenja
Uzrast: deca, adolescenti i odrasle osobe
Primena: individualna
Trajanje: neograničeno
Ocenjivanje: ručno (uputstvo u Priručniku), kvalitativno
Kategorizacija:
A   B   C
 

GODINA KONSTRUKCIJE: 1975.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2005.


Mozaik test služi za otkrivanje osnovnih i dominantnih psihičkih procesa koji odgovaraju pojedinim kliničkim slikama ili tipičnom načinu reagovanja pojedinca. Njime se mogu ispitivati osobe svih uzrasta, od dece do odraslih. Pokazao se posebno korisnim pri dijagnostikovanju shizofrenije, kod ispitivanja osoba s intelektualnom insuficijencijom, kod raznih organskih oštećenja mozga, kao i u radu s osobama s kojima se ne može ostvariti verbalni kontakt. 

Test se sastoji od 400 pločica debljine 2,5 mm u 6 oblika (kvadrat, romb i pravougaonik, kao i jednostrani, jednokraki i asimetrični trougao) u 8 boja (bela, žuta, zelena, plava, crvena, crna, braon i siva). Zadatak testirane osobe je da na podlozi ispred sebe od pločica napravi mozaik prema vlastitoj želji, a pritom može koristiti koliko god pločica želi, bilo koje boje i oblika. 

Testirana osoba sama treba da kaže ispitivaču kada je završila i da je li zadovoljna kreacijom. Ispitivač kreaciju u celini i u prirodnoj veličini precrtava na papir A4 formata i što objektivnije ga opisuje pomoću empirijski ustanovljenih shema. U interpretaciji se u obzir uzimaju različite karakteristike mozaika (broj likova, koherentnost, konkretnost, smislenost, potpunost, jasnoća strukture, izbor boja i oblika, broj pločica i tako dalje).

PTM sadrži šablone s primerima mozaika, a u Priručniku se mogu naći objašnjenja i opisi pojedinih karakteristika mozaika i karakteristični uzorci za pojedine psihičke poremećaje.

Za ovaj test korisnici su u obavezi da pohađaju obuku, u vezi sa kojom mogu dobiti detaljnije informacije od izdavača (o ceni kotizacije, terminu i mestu održavanja).

  Naziv Opis Cena
PTM Komplet
42.537,00 din
+
NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.