Skip to main content

Revidirani inventar psihopatske ličnosti - PPI-R

Scott O. Lilienfeld, Michelle R. Widows

Ur. hrv. izdanja: Marija Lebedina Manzoni

PREGLED

Šta meri: psihopatske crte ličnosti
Uzrast: stariji od 18 godina
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: 20 do 30 minuta
Ocenjivanje: ručno (samokopirni list za odgovore)
Kategorizacija:
A   B   C
  

GODINA KONSTRUKCIJE: 2005.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2011.


Psihopatija je fenomen koji zaokuplja pažnju i teoretičara i praktičara, uzrokujući brojne nedoumice zbog nejasnog konstrukta koji se nastoji obuhvatiti, kao i teškoća dijagnostičkog i terapijskog pristupa. Konstrukt psihopatije ima dugu istoriju od konstelacije različitih karakteristika ličnosti do novijih koncepcija koje se baziraju na ponašanju i jedno je od najviše ispitivanih stanja u psihopatologiji. Snažan je prediktor nezakonitog ponašanja, uključujući i opšti i kriminalni seksualni recidivizam.

PPI-R nastoji prevladati konceptualne i metodološke poteškoće dosadašnjih instrumenata i neslaganje o tome koje crte ličnosti čine sindrom psihopatije, a njegova laka primenjivost u različitim okruženjima po prvi put omogućava ispitivanje i nekliničke populacije. 

PPI-R Inventar sadrži 154 ajtema i meri globalnu psihopatiju i njena sastavna svojstva, pomoću 8 skala sadržaja, 4 kliničke skale i 3 faktora dobijena kombinacijom rezultata na skalama. PPI-R otkriva i stilove odgovaranja koji mogu interferirati s valjanim utvrđivanjem psihopatije. 


Skale valjanosti:
1. Moralno odgovaranje
2. Devijantno odgovaranje
3. Nedosledno odgovaranje - kraća skala
4. Nedosledno odgovaranje - duža skala

Skale sadržaja: 
1. Makijavelistička egocentričnost
2. Buntovnička nekonformnost
3. Eksternalizacija krivice
4. Bezbrižni nedostatak planiranja
5. Socijalni uticaj
6. Neustrašivost
7. Neosetljivost na stres
8. Nemilosrdnost

Faktori: 
1. Egocentrična impulsivnost
2. Neustrašiva dominacija
3. Nemilosrdnost


Zadatak ispitanika je da na četvorostepenoj skali za svaku tvrdnju u PPI-R inventaru označi koliko ga tačno opisuje.

Hrvatska standardizacija inventara sprovedena je na uzorku studenata (N = 414) uzrasta od 18 do 24 godine i na uzorku muških zatvorenika (N = 193) smeštenih u Okružnom zatvoru u Remetincu i Kaznionici u Lepoglavi.

  Naziv Opis Cena
PPI-R Komplet
46.563,00 din
+