Rorschachove mrlje od mastila

Hermann Rorschach

PREGLED

Šta meri: strukturu i dinamiku ličnosti
Uzrast: odrasli
Primena: individualna
Trajanje: neograničeno
Ocenjivanje: ručno (uputstvo u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno
Kategorizacija:
A   B   C


IZVORNI NAZIV: Rorschach Inkblot Test
GODINA KONSTRUKCIJE: 1921.
IZDAVAČ: Hogrefe and Huber Publishers (originalno švajcarsko izdanje)
 
 
Projektivna tehnika namenjena za ispitivanje strukture i dinamike ličnosti kod odaslih osoba.
 
Oblik je jedinstven.
 
Test se sastoji od 10 predložaka sa mrljama od mastila, a zadatak ispitanika je da opiše šta pojedini predložak prikazuje.
 
Odgovori ispitanika se ocenjuju prema uputstvu u Priručniku, a interpretiraju se na kvantitativnoj i kvalitativnoj osnovi.
 
Komplet testa sadrži i knjigu Psihodijagnostika (Metodika i rezultati jednog eksperimetna iz percepcije) u izdanju Naklade Slap iz Zagreba.
  
  Naziv Opis Cena
RORSCHACH Komplet Originalno švajcarsko izdanje testa
25.861,00 din
+
NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.