Skip to main content

Upitnik izgaranja na poslu Christine Maslach – MBI

Christina Maslach, Susan E. Jackson, Michael P. Leiter, Wilmar B. Schaufeli, Richard L. Schwab

PREGLED

Šta meri: izgaranje na poslu
Uzrast: od 18 godina nadalje
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: 10-15 minuta
Ocenjivanje: ručno
Kategorizacija:  0  A   B   C  

GODINA KONSTRUKCIJE: 1981.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2012.


Upitnik izgaranja na poslu Christine Maslach (MBI) danas se smatra najpoznatijom merom izgaranja na poslu. U mnogim zemljama širom sveta sprovedena su istraživanja s ovim upitnikom, a preveden je i na brojne jezike.

Postoje tri verzije MBI upitnika, koje imaju donekle slične skale koje procenjuju aspekte sindroma izgaranja na poslu i prilagođene su zahtevima zanimanja na koja se odnose.

1. Upitnik za stručnjake pomagačkih zanimanja (MBI-HSS)
Upitnik procenjuje tri aspekta izgaranja na poslu, tj. sastoji se od tri podskale:
a) Emocionalna iscrpljenost (EI) – meri osećaje emocionalne prenapregnutosti i iscrpljenosti izazvane poslom
b) Depersonalizacija (Dp) – meri nepostojanje osećaja i bezlične reakcije prema primaocu usluga, pomoći, tretmana ili podučavanja
c) Manjak osobnog postignuća (OP) – meri doživljaj kompetentnosti i postignuća u radu s ljudima.

2. Opšti upitnik (MBI-GS)
Opšti upitnik ima tri podskale koje su usporedive s onima iz MBI-HSS-a:
a) Iscrpljenost (I) – tvrdnje u ovoj podskali se odnose na umor, ali se u njima direktno ne spominju ljudi kao izvor tog osećaja
b) Cinizam (C) – tvrdnje se odnose na nezainteresovanost za posao ili psihološko udaljavanje od njega
c) Stručna učinkovitost (SU) – slična podskali Osobnog postignuća u MBI-HSS-u. Uključujući zadovoljstvo prošlim i sadašnjim postignućima na poslu, tom se podskalom eksplicitno procenjuju lična očekivanja trajne efikasnosti na poslu.

3. Upitnik za nastavnike (MBI-ES)
Kao i verzija Upitnika za pomagačka zanimanja, ovaj upitnik procenjuje emocionalnu iscrpljenost, depersonalizaciju i manjak osobnog postignuća.

Izgaranje na poslu ne treba ograničavati samo na pitanja povezana s pružanjem usluga korisnicima, jer osobe vrlo širokog raspona zanimanja reaguju na hronično iscrpljivanje na poslu pokušajima da se psihološki udalje, odmaknu od svog posla.

Upitnik za stručnjake pomagačkih zanimanja (MBI-HSS) i Upitnik za nastavnike (MBI-ES) sadrže po 22 tvrdnje, koje opisuju određeni osećaj, a zadatak ispitanika je da odgovori na skali od 0 (nikad) do 6 (svaki dan) koliko često se tako oseća. Opšti upitnik (MBI-GS) sadrži 16 tvrdnji, na koje se odgovara na isti način.

  Naziv Opis Cena
MBI Komplet Moguće je naručiti i zasebne komplete...
38.335,00 din
+