Skip to main content

Upitnik o načinima suočavanja sa stresom - WOC

Susan Folkman, Richard S. Lazarus

PREGLED

Šta meri: načine suočavanja sa stresom
Uzrast: od 14 godina nadalje
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: 10 do 15 minuta
Ocenjivanje: ručno (šabloni)
Kategorizacija:
A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1988.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2011.


Upitnik o načinima suočavanja sa stresom (WOC) razvijen je da bi istraživači dobili teorijski utemeljenu meru koju je moguće koristiti za proučavanje uloge suočavanja sa stresom u odnosu između stresa i adaptivnih ishoda. Njime se ispituju osobe starije od 14 godina.

Upitnik o načinima suočavanja sa stresom namenjen je prepoznavanju misli i postupaka koje pojedinac koristi u izlaženju na kraj sa specifičnim stresnim događajem. Njime se procenjuju procesi suočavanja, a ne dispozicije za suočavanje ili stabilni stilovi suočavanja. Da bi tim instrumentom procenio stilove suočavanja, istraživač mora proceniti procese suočavanja u različitim stresnim situacijama i potom odrediti njihovu doslednost u razmatranim događajima.

WOC ima ukupno 66 ajtema koje čine osam skala:
1. Suprodstavljajuće suočavanje opisuje agresivne napore u menjanju situacije i uključuje određen stepen neprijateljstva i upuštanja u rizik.
2. Distanciranje opisuje misaone napore radi udaljavanja sebe od situacije i umanjivanja njene važnosti.
3. Samokontrola opisuje napore usmerene na upravljanje vlastitim osećajima i postupcima.
4. Traženje socijalne podrške opisuje napore uložene u traženje informacijske, konkretne/materijalne i emocionalne podrške.
5. Prihvatanje odgovornosti uključuje priznavanje vlastite uloge u problemu uz istovremeno nastojanje da se teškoće reše.
6. Beg-izbegavanje opisuje priželjkivanje i ponašajne napore radi bežanja od problema ili njegovog izbegavanja. Tvrdnje na toj skali različite su od onih u skali distanciranja koja govori o suzdržavanju od bilo kakvog delovanja.
7. Plansko rešavanje problema opisuje namerno ulaganje napora usmerenog na problem radi menjanja situacije, zajedno s analitičkim pristupom rešavanju problema.
8. Pozitivna ponovna procena opisuje napore radi stvaranja pozitivnog značenja usmeravanjem na lični rast i razvoj. Ova skala ima i religioznu dimenziju.

Zadatak ispitanika je da na svaku tvrdnju odgovori na Likertovoj skali od 4 stepena pokazujući učestalost korištenja svake od strategija suočavanja.

  Naziv Opis Cena
WOC Komplet
23.375,00 din
+