Skip to main content

Višefaktorski upitnik rukovođenja - MLQ

Bruce J. Avolio, Bernard M. Bass

Ur. hrv. izdanja: Željko Jerneić

PREGLED

Šta meri: stilove rukovođenja
Uzrast: od 18 godina nadalje
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: 10 - 15 minuta
Ocenjivanje: ručno (samokopirni upitnik)
Kategorizacija:
A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1995.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2010.Višefaktorski upitnik rukovođenja (MLQ) koristi se prvenstveno na rukovodiocima, u svrhu proučavanja transformacijskog, transakcijskog i pasivnog/ izbegavajućeg stila rukovođenja. Prikladan je za korištenje u selekciji, pri promeni radnog mesta i unapređenju na poslu, kao i za individualni, grupni ili organizacijski razvoj i savetovanje.

Upitnik se sastoji od 45 ajtema koji identifikuju i mere ključna rukovodilačka ponašanja za koja se u prethodnim istraživanjima pokazalo da su snažno povezana s individualnim i organizacijskim uspehom.

Za procenu učestalosti opaženih rukovodilačkih ponašanja koristi se petostepena skala procene. Meri se devet komponenata rukovođenja duž celog raspona rukovodilačkih stilova i tri ishoda rukovođenja.

Komponente rukovođenja:
1. Idealizirani atributi (IA)
2. Idealizirano ponašanje (IP)
3. Inspirativna motivacija (IM)
4. Intelektualna stimulacija (IS)
5. Individualizirana briga (IB)
6. Uvjetno nagrađivanje (UN)
7. Aktivno upravljanje pomoću iznimaka (AUPI)
8. Pasivno upravljanje pomoću iznimaka (PUPI)
9. Laissez-faire (LF)


Ishodi rukovođenja:
1. Dodatni trud (DT)
2. Učinkovitost (UČN)
3. Zadovoljstvo (ZAD)


Postoje dva oblika upitnika, jedan za samoprocenu, namenjen rukovodiocima i drugi namenjen procenjivačima. Upitnik za procenu rukovodioca od strane drugih osoba koristan je u svrhu ispitivanja percepcije efikasnostii rukovođenja voditelja timova, poslovođa, menadžera i rukovodioca s različitih nivoa neke organizacije.

Hrvatska standardizacija MLQ upitnika sprovedena je na 116 rukovodioca uzrasta između 27 i 62 godine, različitog stepena stručne spreme.

  Naziv Opis Cena
MLQ Komplet
23.375,00 din
+