Skala depresivnosti za djecu i adolescente - SDD

Anita Vulić-Prtorić

PREGLED

Šta meri: depresivnost
Uzrast: 10-18 godina
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: 5-10 minuta
Ocenjivanje: ručno (uputstvo u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno
Kategorizacija:
A   B   C


GODINA KONSTRUKCIJE: 2003.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2003.


Skala depresivnosti za decu i adolescente (SDD) je namenjena za merenje depresivnosti, a konstruisana je na osnovu popisa simptoma iz DSM-IV klasifikacije. Primenjuje se pri kliničkoj proceni, planiranju, praćenju i evaluaciji psihološkog tretmana, savetovanju, u naučnim istraživanjima i slično, a pokazala se vrlo korisnom i s mlađim uzrastnim grupama.

Skala ima ukupno 26 ajtema, koji opisuju najčešće simptome depresivnosti u detinjstvu i adolescenciji (poremećaj raspoloženja, gubitak interesa, poremećaj apetita i spavanja, psihomotoričke smetnje, beznađe, rezignaciju, slabljenje životne energije i sl.). Moguće je razlikovati kognitivno-motivacijsku i emocionalno-fizičku komponentu depresivnosti.

Zadatak ispitanika pri ispunjavanju skale je da proceni na skali od 1 do 5 koliko je pojedina tvrdnja za njega tačna.

SDD skala je normirana na normativnom uzorku učenika od 5. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole i kliničkom uzorku dece i adolescenata koji su upućeni kliničkim psiholozima zbog različitih poteškoća.

  Naziv Opis Cena
SDD Komplet
14.200,00 din
+
NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.