Skala suočavanja sa stresom za djecu i adolescente - SUO

Anita Vulić-Prtorić

PREGLED

Šta meri: suočavanje sa stresom
Uzrast: 9-18 godina
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: oko 20 minuta
Ocenjivanje: CD za ocenjivanje ili ručno (šabloni), kvantitativno i kvalitativno
Kategorizacija:
A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 2000.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2002.


Skala SUO daje informacije o učestalosti i proceni efikasnosti korištenja određenih stilova suočavanja, a konstruisana je tako da se prilagođavanjem uputstva može koristiti i za merenje dispozicijskog i za merenje situacijskog suočavanja.

Sadrži 7 subskala, od kojih svaka opisuje jednu dimenziju suočavanja:
1. Rešavanje problema (9 ajtema)
2. Kognitivno restrukturiranje (8 ajtema)
3. Emocionalna reaktivnost (8 ajtema)
4. Distrakcija (10 ajtema)
5. Izbegavanje (11 ajtema)
6. Traženje socijalne podrške od strane prijatelja (6 ajtema)
7. Traženje socijalne podrške od strane porodice (6 ajtema)


Skala ukupno sadrži 58 ajtema, a zadatak ispitanika je da za svaku strategiju označi frekvenciju njenog korišćenja i njenu efikasnost, na skali od 1 do 4.

Ocenjivanje može biti ručno (putem šablona) ili elektronsko (putem programa na CD-u). U slučaju elektronskog ocenjivanja kupuju se krediti. 

Hrvatska standardizacija SUO skale sprovedena je na 542 učenika 5. do 8. razreda osnovne škole i 1. do 4. razreda srednje škole u Zadru i Splitu.

  Naziv Opis Cena
SUO Komplet
29.249,00 din
+
NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.