Skala strahova i anksioznosti za djecu i adolescente - SKAD-62

Anita Vulić-Prtorić

PREGLED

Šta meri: strahove i anksioznost
Uzrast: 10-18 godina
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: oko 20 minuta
Ocenjivanje: CD za ocenjivanje ili ručno (šabloni), kvantitativno i kvalitativno
Kategorizacija:
A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 2003.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2004.


Skala SKAD-62 konstruisana je na osnovu popisa simptoma anksioznih poremećaja iz DSM-IV klasifikacije, pri čemu nisu obuhvaćeni simptomi posttraumatskog i akutnog stresnog poremećaja.

Sadrži ukupno 62 ajtema koji opisuju najčešće strahove, kao i simptome i sindrome anksioznosti u detinjstvu i adolescenciji.

Obuhvata 8 subskala:
1. Skala ispitne anksioznosti (ISP) (11 ajtema)
2. Skala socijalne anksioznosti (SOC) (10 ajtema)
3. Skala separacijske anksioznosti (SEP) (11 ajtema)
4. Skala opsesivno-kompulzivnih simptoma (OPKO) (8 ajtema)
5. Skala anksiozne osetljivosti/panični napadi/agorafobija (APA) (12 ajtema)
6. Skala zabrinutosti (ZAB) (9 ajtema)
7. Skala somatizacije (SOMA) (15 ajtema iz skala ISP, SEP, SOC i APA)
8. Skala specifičnih strahova i fobija (SSF) (pitanje otvorenog tipa)


Zadatak ispitanika pri ispunjavanju skale je da procijeni koliko je navedena tvrdnja za njega tačna, na skali od 1 do 5, kao i da na pitanja otvorenog tipa nabroji i opiše svoje strahove.

Skala se može primenjivati u razrednom okruženju i vrlo je korisna u ranom prepoznavanju i identifikaciji dece koja imaju simptome preteranog strahovanja i anksioznosti.

Ocenjivanje može biti ručno (putem šablona) ili elektronsko (putem programa na CD-u). U slučaju elektronskog ocenjivanja kupuju se krediti. 

Hrvatska standardizacija napravljena je na normativnom uzorku učenika od 5. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole, kao i na kliničkom uzorku dece i adolescenata koji su upućeni kliničkim psiholozima zbog različitih poteškoća.

  Naziv Opis Cena
SKAD-62 Komplet
17.017,00 din
+
NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.