Skip to main content

Indeks profila emocija - PIE

Robert Plutchik, Henry Kellerman

PREGLED

Šta meri: osnovne osobine ličnosti i konflikte u ličnosti
Uzrast: od rane adolescencije nadalje
Primena: individualna i grupna
Trajanje: 10-15 minuta
Ocenjivanje: ručno (list za odgovore)
Kvalifikacije:  dipl. psiholozi
 
ORIGINALNO IZDANJE: 1964., Western Psychological Services
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2000.

 

Indeks profila emocija (PIE) je instrument namenjen merenju emotivnosti ispitanika u skladu s Plutchikovim multidimenzionalnim modelom emocija. Teorija pretpostavlja postojanje osam osnovnih dimenzija emocija, čijom kombinacijom nastaju osobine ličnosti. PIE procenjuje relativnu važnost ovih osam emocija u životu osobe, odnosno jačinu i važnost osnovnih osobina ličnosti kao i konflikte u ličnosti.

PIE je posebno pogodan za procenu različitih područja emotivne nestabilnosti, a primenjuje se na klinikama i u psihijatrijskim ustanovama, u savetovanju i psihoterapiji, za dijagnostičku evaluaciju, za profesionalnu orijentaciju i selekciju, u nastavi psihologije i u istraživanjima. 

Skale koje obuhvata PIE upitnik:

  1. Poverljivost
  2. Bojažljivost
  3. Depresivnost
  4. Nepoverljivost
  5. Agresivnost
  6. Društvenost
  7. Kontrolisanost
  8. Nekontrolisanost
PIE sadrži 62 ajtema koji su zapravo parovi izraza za osobine ličnosti (njih ukupno 12), a zadatak ispitanika je da odabere koja ga od dve reči u paru bolje opisuje. 

Kod prikaza rezultata koristi se kružni profil odnosno emocionalni krug koji upućuje na glavne snage koje deluju u ličnosti i na konflikte u ličnosti.
  Naziv Opis Cena
PIE Komplet
14.476,00 din
+