Clifton postupci za procenu starijih osoba - CAPE

A. H. Pattie, C. J. Gilleard

PREGLED

Šta meri: kognitivne sposobnosti i bihevioralne kompetencije
Uzrast: starije osobe
Primena: individualna, grupna za anketni upitnik
Trajanje: neograničeno
Ocenjivanje: ručno (uputstva u Priručniku)
Kategorizacija:
 0   A   B   C
 
GODINA KONSTRUKCIJE: 1979.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb

CAPE se sastoji od dve nezavisne mere, koje se mogu koristiti zajedno ili zasebno:

  1. Skala procene kognitivnog statusa (CAS)
  2. Skala procene ponašanja (BRS)

CAS skala je kratka skala za procenu postojanja i stepena oštećenja mentalnog funkcionisanja, od tri dela:
  1. Test informisanosti i snalaženja – 12 ajtema
  2. Test mentalne sposobnosti – 4 ajtema (brojanje, slova u abecedi/azbuci, čitanje i pisanje)
  3. Test psihomotorike - Gibsonov spiralni labirint.

BRS skala sadrži 18 ajtema za procenu nivoa nesposobnosti u ponašanju pojedinca koju popunjava posmatrač koji dobro poznaje ponašanje procenjivane osobe. Meri fizičku nesposobnost (FN), apatiju (AP), teškoće u komuniciranju (TK) i socijalne poremećaje (SP).

Podaci dobijeni na CAS i BRS skalama unose se u zbirni Obrazac za ocenjivanje (RF), čime se dobija CAPE izveštaj.

Od skale informisanosti i snalaženja iz CAS-a i skale fizičke nesposobnosti iz BRS-a sastavljen je Anketni upitnik (SV), koji je posebno pogodan za ispitivanje velikog broja ljudi.
  Naziv Opis Cena
CAPE Komplet
12.716,00 din
+
NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.