Skip to main content

Crown-Crispov indeks iskustva - CCII

S. Crown, A. H. Crisp

PREGLED

Šta meri: opštu emocionalnost i neuroticizam
Uzrast: od puberteta nadalje
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: 5-10 minuta
Ocenjivanje: ručno (šabloni)
Kategorizacija:  O   A  B  C 
 
GODINA KONSTRUKCIJE: 1966.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb

Crown-Crispov indeks iskustava (CCII) je namenjen utvrđivanju i merenju uobičajenih simptoma i crta ličnosti unutar konvencionalnih kategorija psihoneurotskih bolesti i poremećaja ličnosti. Upotrebljava se u svrhu trijažnih pregleda, pri praćenju promena nastalih određenim terapijskim postupcima ili u istraživačke svrhe.

CCII sadrži 48 ajtema raspoređenih u 6 subskala: slobodno lebdeća anksioznost, fobična anksioznost, opsesivnost, somatske manifestacije anksioznosti, depresija i histerija.

Uz svaki ajtem ispitanik treba da označi odgovor koji se odnosi na njega. Pitanja su pisana jednostavnim jezikom, što omogućuje korišćenje Indeksa s ispitanicima širokog raspona obrazovanja i intelektualnih sposobnosti.

  Naziv Opis Cena
CCII Komplet
7.900,00 din
+