BarOnov inventar emocionalnog koeficijenta inteligencije: verzija za mladež - BarOn EQ-i:YV

Reuven Bar-On, James D. A. Parker

PREGLED

Šta meri: emocionalnu inteligenciju
Uzrast: 7-18 godina
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: 20-25 minuta, 10-15 minuta za kratku verziju
Ocenjivanje: ručno (samokopirni list za odgovore s uputstvom)
Kategorizacija:
 0   A   B   C
 
GODINA KONSTRUKCIJE: 2000.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2011.
 

BarOnov inventar emocionalnog koeficijenta: verzija za mladež (EQ-i:YV) može se koristiti kao rutinski trijažni instrument u nizu okruženja poput škola, ambulanti, institucija za zaštitu dece, centara za maloletne delikvente i u privatnoj praksi.

BarOnov EQ-i:YV sastoji se od 60 ajtema, raspoređenih u nekoliko skala:
   Ukupna emocionalna inteligencija
   Interpersonalna skala
   Intrapersonalna skala
   Skala prilagodljivosti
   Skala suočavanja sa stresom
   Skala opšteg raspoloženja
   Skala pozitivnog utiska
   Indeks nedoslednosti

Zadatak ispitanika je za svaku tvrdnju označi koliko se ona odnosi na njega, na skali od četiri predložena odgovora.

Postoji i kratak oblik EQ-i:YV (K) s 30 ajtema, koji ne sadrži Skalu opšteg raspoloženja i Indeks nedoslednosti.

Primena Inventara može biti individualna ili grupna, a većini ispitanika je potrebno 20 do 25 minuta da ispuni ceo Inventar, odnosno 10 do 15 minuta za ispunjavanje kratke verzije Inventara.

Hrvatska standardizacija sprovedena je na 963 učenika osnovnih i srednjih škola iz svih područja Hrvatske, podeljenih u tri uzrastne grupe (10-12 godina, 13-15 godina i 16-18 godina).

 Za ovaj test korisnici su u obavezi da pohađaju obuku, u vezi sa kojom mogu dobiti detaljnije informacije od izdavača (o ceni kotizacije, terminu i mestu održavanja).

  Naziv Opis Cena
BarOnov inventar Komplet
62.458,00 din
+
NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.