Eysenckov inventar ličnosti - EPI

Hans Jürgen Eysenck, Sybil B. G. Eysenck

PREGLED

Šta meri: introverziju-ekstraverziju, neuroticizam-emocionalnu stabilnost i sklonost disimulaciji
Uzrast: od 16 godina nadalje
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: 5-10 minuta
Ocjnjivanje: ručno (ključ za odgovore i uputstvo u Priručniku)
Kategorizacija:
 0   A   B   CGODINA KONSTRUKCIJE: 1964.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 1994.


Eysenckov inventar ličnosti (EPI) koristi se za procenu sledećih dimenzija:

  • Introverzija-ekstraverzija (E)
  • Neuroticizam-emocionalna stabilnost (N)
  • Sklonost disimulaciji (L)


Navedene dimenzije ličnosti po svom sadržaju odgovaraju onima koje meri EPQ upitnik.

Upitnik se može primenjivati i na osobama niže inteligencije i/ili nižeg obrazovanja.

Sastoji se od 57 ajtema na koje ispitanik odgovara sa "da" ili "ne".

Postoje dve paralelne forme inventara - A i B oblik (EPI/A i EPI/B), što omogućava ponovno testiranje ispitanika nakon određenog eksperimentalnog postupka, bez uticaja faktora pamćenja.

  Naziv Opis Cena
EPI Komplet
21.318,00 din
+
NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.