Skip to main content

Freiburški inventar ličnosti - FPI-R

Autori: Jochen Fahrenberg, Rainer Hampel, Herbert Selg

Ur. hrv. izdanja: Krunoslav Matešić

PREGLED

Šta meri: 10 osobina i 2 globalna konstrukta ličnosti
Uzrast: od 16 godina nadalje
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: oko 20 minuta
Ocenjivanje: CD za ocenjivanje ili ručno (šablon)
Norme: 724 ispitanika uzrasta od 16 do 60 godina (hrvatska standardizacija)
Kategorizacija:
 A   B   C
 

GODINA KONSTRUKCIJE: 1970.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2007.

Freiburški inventar ličnosti (FPI-R) meri 10 osobina ličnosti i 2 globalna konstrukta:
1. Zadovoljstvo životom
2. Društvenu usmerenost
3. Ambicioznost
4. Zakočenost
5. Povećanu uzbudljivost
6. Agresivnost
7. Opterećenost
8. Telesne tegobe
9. Zdravstvene brige
10. Otvorenost

Globalni konstrukti:
    Ekstraverzija (E)
    Emocionalnost (N)

Celokupni inventar ima 138 ajtema, na koje ispitanici odgovaraju biranjem odgovora "tačno" ili "netačno". Svaku osobinu ličnosti meri po 12 ajtema inventara, a svaki faktor po 14 ajtema.

U sklopu kompleta FPI-R testa date su norme iz hrvatske standardizacije na uzorku od 724 ispitanika (369 M i 355 Ž) uzrasta od 16 do 60 godina.

  Naziv Opis Cena
FPI-R Komplet
42.449,00 din
+