Minnesota multifazični inventar ličnosti za adolescente - MMPI®-A

James N. Butcher, Carolyn L. Williams, John R. Graham, Robert P. Archer, Auke Tellegen, Yossef S. Ben-Porath, Beverly Kaemmer

PREGLED

Šta meri: psihopatologiju adolescenata
Uzrast: 14-18 godina
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: 45-60 minuta
Ocenjivanje: CD za ocenjivanje ili ručno (šabloni)
Norme: 762 adolescenta uzrasta od 14 do 18 godina (hrvatska stand.)
Kategorizacija:
A B C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1992.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2002.

MMPI-A je verzija MMPI-2 inventara i takođe se smatra korisnim i praktičnim instrumentom za procenu osoba s problemima u području mentalnoga zdravlja.

Sadrži 478 tvrdnji koje čine 8 Skala valjanosti, 10 Kliničkih skala, 28 Harris-Lingoes podskala, 3 Si podskale, 15 Skala sadržaja i 6 Dopunskih skala

U sklopu kompleta testa MMPI-A date su norme iz hrvatske standardizacije (u dodatku priručnika) na uzorku od 762 adolescenta uzrasta od 14 do 18 godina. Norme su izražene u uniformnim i linearnim T-skorovima, što omogućuje i upoređivanje rezultata na različitim skala.

  Naziv Opis Cena
MMPI®-A Komplet
87.329,00 din
+
NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.