Skip to main content

SE-268-50 AMI Startni papir-olovka komplet sa ručnim bodovanjem

 
48.790,00 din
+
 

SE-268-50 AMI STARTNI PAPIR-OLOVKA KOMPLET: 48.790,00 din. sa porezom

SASTAV:
SE-268-01 AMI Sveska sa stavkama M 10 kom.
SE-268-02 AMI Sveska sa stavkama Ž 10 kom.
SE-268-03 AMI List za odgovore 50 kom.
SE-268-04 AMI Profil 50 kom.
SE-268-05 AMI-K Inventar M 25 kom.
SE-268-06 AMI-K Inventar Ž 25 kom.
SE-268-07 AMI-K Obrazac za ocenjivanje 50 kom.
SE-268-90 AMI Priručnik

 

Korisnicima će uskoro biti na raspolaganju i opcija za elektronsko bodovanje AMI testa, kao i opcija za njegovu elektronsku primenu (ePONS program). 
Obe opcije rade po sistemu kredita, pri čemu je jedan kredit dovoljan za dobijanje rezultata za jednog ispitanika. 
Elektronska primena može da zameni određene stavke iz osnovnog kompleta sa štampanim materijalom.

Napomene:

  • Cene artikala su prikazane sa PDV-om.
  • Nakon kupovine startnog kompleta mogu se naručivati i zasebni delovi.