Skip to main content

SE-268-90 AMI Priručnik

 
8.470,00 din
+
 

IZVOD IZ SADRŽAJA:

1. Uvod
2. Teorijska osnova 
3. Razvoj Inventara motivacije za postignuće (AMI) 
4. Opis postupka primene 
5. Interpretacija rezultata 
6. Podaci o pouzdanosti i valjanosti


Dodaci
A Srpska standardizacija inventara AMI 
B Tabele s normama za inventar AMI, srpska standardizacija 
C Tabele s normama za inventar AMI-K, srpska standardizacija 
D Statističke vrednosti stavki unutar skala inventara AMI, srpska standardizacija