Skip to main content

AMI jednodnevna obuka

 
15.600,00 din
+
 

Predavač: prof. dr Ivana Kovačević

  • Obuka je namenjena svim zainteresovanim korisnicima.
  • Učesnik nakon odslušane obuke dobija sertikfikat kao potvrdu da je kvalifikovan korisnik.
  • Broj učesnika u grupi je ograničen. 
  • Obuka se održava on-line preko Zoom-a.
  • Trajanje obuke: jedan dan, od 9 do 16 časova.   

 09:00–11:00 Uvodno predavanje o AMI, teorijska podloga, faktorska struktura
11:00–11:30 Pauza
11:30–13:00 Opis inventara, pravila za primenu, način korišćenja, bodovanje
13:00–14:00 Pauza
14:00–16:00 Prikaz slučajeva, interpetacija i preporuke