Skip to main content
Dječje agresivno i prosocijalno ponašanje u kontekstu rata

Dječje agresivno i prosocijalno ponašanje u kontekstu rata

Autor: Gordana Keresteš Izdavač: Naklada Slap
2.420,00 din
+
Dobrobit životinja

Dobrobit životinja

Autori: Željko Pavičić, Mario Ostović Izdavač: Naklada Slap

9.350,00 din
+
DSM-5 Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje

DSM-5 Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje

Američka Psihijatrijska Asocijacija Ur. hrv. izdanja: Vlado Jukić, Goran Arbanas Izdavač: Naklada Slap, Zagreb

14.960,00 din
+
Edukacijska psihologija

Edukacijska psihologija

Autor: Tomislav Grgin 
Rasprodat tiraž

Edukacijska psihologija A. Woolfolk

Edukacijska psihologija A. Woolfolk

Autor: Anita Woolfolk Ur. hrv. izdanja: Izabela Sorić Izdavač: Naklada Slap, 2016.

11.440,00 din
+
Endodoncija + DVD

Endodoncija + DVD

Autor: Mahmoud Torabinejad, Richard E. Walton Načela i praksa

14.960,00 din
+
Errare humanum est

Errare humanum est

Autor: Miroslav Goreta Izdavač: Naklada Slap

4.400,00 din
+
Etika u dentalnoj medicini

Etika u dentalnoj medicini

Autori: Nenad Polgar i saradnici Izdavač: Naklada Slap

3.740,00 din
+
Evaluacija i liječenje poremećaja spavanja

Evaluacija i liječenje poremećaja spavanja

Martin Reite, John Ruddy, Kim Nagel

+
Evolucijska psihologija - Nova znanost o umu

Evolucijska psihologija - Nova znanost o umu

Autor: David M. Buss

7.590,00 din
+
Fiziologija domaćih životinja

Fiziologija domaćih životinja

Autori: Øystein V. Sjaastad, Olav Sand, Knut Hove Ur. hrv. izdanja: Suzana Milinković Tur, Miljenko Šimpraga Izdavač: NAKLADA SLAP

17.050,00 din
+
Fiziološki pojmovnik s hrvatsko-engleskim rječnikom

Fiziološki pojmovnik s hrvatsko-engleskim rječnikom

Urednik: Marin Vodanović Izdavač: Naklada Slapa

3.740,00 din
+