SE-239-62 ePONS primena i bodovanje za 16PF

Email
Set od 25 kredita
Cena: 11.880,00 Din.
Opis

Krediti za elektronsku primenu i bodovanje zamenjuju određene stavke iz papir-olovka verzije kompleta testa 
(Upitnike M, Upitnike Ž, Listove za odgovore i Profile)